مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آیا در کوچه های بن بست پارک اتومبیل آزاد است یا خیر؟

متاسفانه صراحت قانونی در اینخصوص وجود ندارد اما کوچه های بن بست تفاوت اساسی با کوچه های باز دارند.

 متاسفانه صراحت قانونی در اینخصوص وجود ندارد اما کوچه های بن بست تفاوت اساسی با کوچه های باز دارند.

براساس نظریات اکثر حقوقدانان، کوچه بن بست فقط برای استفاده ساکنین کوچه مذکور که درب منازل آنها به آن باز می شود بوده که برای روشن شدن موضوع به دو مورد اشاره می شود:

دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی در کتاب حقوق اموال اظهار می‌دارد؛ کوچه‌های بن‌بست، ملک مجاورین کوچه‌هاست و می‌توانند به تراضی آن را قسمت کنند مگر آن‌که قانون خاص آنان را منع کرده باشد.

دکتر ناصر کاتوزیان(پدر علم حقوق ایران) نیز در دوره مقدماتی حقوق مدنی اعلام داشته؛ کوچه‌هایی که آخر آنها مسدود نیست به عموم واگذار شده و در شمار اموال عمومی است هرچند که در املاک خصوصی احداث شده باشد. لیکن کوچه‌های بن‌بست، ملک مشترک یا اختصاصی اشخاص است و داخل در اموال عمومی نیست.

لذا با استنباط از موارد فوق، اشخاص متفرقه نباید بدون اجازه ساکنین کوچه بن بست، وسیله نقلیه خود را در آن پارک نمایند

به این مقاله امتیاز دهید