مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ازدواج مجدد زوج بدون دلیل قانونی|وکیل خانواده|وکیل طلاق

درماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ بیان شده بود که‌ هرگاه مردی با داشتن همسر،بدون تحصیل اجازه ازدادگاه،مبادرت به ازدواج مجدد نماید به حبس از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. حتی عاقد وسردفترازدواج و زن دومی که عالم به ازدواج سابق مرد باشند نیز به همین مجازات شش ماه تا یکسال حبس محکوم می شدند. …………….

 مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

درماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ بیان شده بود که‌ هرگاه مردی با داشتن همسر،بدون تحصیل اجازه ازدادگاه،مبادرت به ازدواج مجدد نماید به حبس از شش ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. حتی عاقد وسردفترازدواج و زن دومی که عالم به ازدواج سابق مرد باشند نیز به همین مجازات شش ماه تا یکسال حبس محکوم می شدند.

طبق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ثبت واقعه ازدواج دائم اجباری است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم نماید به مجازات حبس تا یکسال محکوم می گردد . بنابراین اگر مردی بدون تحصیل اجازه ازدادگاه یا همسر اولش با خانم دیگری ازدواج دائم نماید و این ازدواج دوم را درهیچیک از دفاتر رسمی ثبت ازدواج به ثبت نرساند مرتکب جرمی شده است که مجازات آن تا یکسال حبس می باشد. البته این مجازات منحصراً مربوط به ازدواج دائم است وشامل نکاح موقت نمی شود.

ازسوی دیگر یکی از ۱۲ شرط ضمن عقدی که زوجین درهنگام اجرای صیغه عقد امضاء می نمایند ودرسند رسمی نکاحیه نیز درج می شود این است که اگر مردی بدون رضایت همسر اولش یا بدون اذن از طرف دادگاه ازدواج مجدد نماید زن ازطرف شوهر وکالت خواهد داشت که ازشوهرش طلاق بگیرد. همچنین اگرزوج با کسب اذن ازدادگاه برای دومین بار ازدواج نماید ولی نسبت به همسرانش اجرای عدالت ننماید بازهم زوجه حق طلاق خواهد داشت.

طلاق حقی است که متعلق به مرد می باشد. تحت شرایطی زن این حق راپیدا خواهد کرد که به وکالت ازمرد،طلاق بگیرد. درچنین شرایط برخلاف سایر طلاقهای توافقی که خانمها برای اینکه همسر خود را راضی به  طلاق کنند مجبوربه بخشش کل یا بخشی ازمهریه می شوند،درصورتی که این وکالت درطلاق،درسندعقدنامه تصریح شده باشدعلاوه براینکه زن میتواند حکم طلاق ازدادگاه کسب کند،بلکه می تواند مهریه خود رابدون آن که ببخشد،ازهمسرش مطالبه نماید.

 صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

 

مطالب مرتبط

نکاح و تعریف و انواع آن

ثبت ازدواج دائم

مواردی از ازدواج که موجب مجازات می شود

تخفیف مجازات عدم ثبت نکاح

الزام به ثبت ازدواج دائم

اگر دختری در حین عقد باکره نبوده چه باید کرد|وکیل ثبت ازدواج|وکیل ازدواج|وکیل نکاح|وکیل خوب| وکیل دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید