مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

از حقوق زوجین نسبت به یکدیگر چه می دانید؟|وکیل نفقه| وکیل ارث

زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

زن و شوهر باید در تحکیم مبانی خانواده و تربیت اولاد با یکدیگر همکاری کنند. نفقه زوجه دایم به عهده شوهر است. به زن در صورت عدم تمکین، نفقه تعلق نمی گیرد. در عده وفات، زن حق نفقه ندارد. زن باید ……………………..

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

زن و شوهر باید در تحکیم مبانی خانواده و تربیت اولاد با یکدیگر همکاری کنند. نفقه زوجه دایم به عهده شوهر است. به زن در صورت عدم تمکین، نفقه تعلق نمی گیرد. در عده وفات، زن حق نفقه ندارد. زن باید در منزلی که شوهر تهیه می کند سکونت کند مگر در صورت خوف جانی، مالی و شرافتی و در صورت ثبوت در دادگاه می تواند در خانه جداگانه زندگی کند که در این صورت نفقه به عهده شوهر است. شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد، منع کند. زن می تواند مستقلادر دارایی خود هر گونه تصرفی کند. در خاتمه می توان گفت که ارتباط زوجین ریشه در مسایل روحی و اخلاقی افراد دارد، رعایت حقوق انسانی و حفظ و تکریم شرافت متقابل بیش از قوانین خشک و بی روح اهمیت دارد.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

نکاح و تعریف و انواع آن

ثبت ازدواج دائم

مواردی از ازدواج که موجب مجازات می شود

تخفیف مجازات عدم ثبت نکاح

الزام به ثبت ازدواج دائم

نفقه فرزند

نفقه زن پس از مرگ همسریا طلاق همسر

آیا زوجه در عقد منقطع می تواند ادعای عسر و حرج نماید؟

نفقه پدر و مادرو اجداد|وکیل نفقه||وکیل طلاق|وکیل خوب|آدرس وکیل|وکیل پایه یک دادگستری

شرایط تعلق نفقه به اقارب|وکیل نفقه|نفقه|وکیل خوب|وکیل پایه یک دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید