مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

اعتراض به تقسیم ارث در دادگاه

مراحل اعتراض به تقسیم ارث در دادگاه چیست؟

 یکی از دلایلی که قانون به وراث متوفی تقسیم ارث را بر اساس انحصار ورثه توصیه کرده جلوگیری از درگیری و اختلاف بین وراث می باشد و این کار باید از طریق دادگاه صورت گیرد اما مراحل اعتراض به تقسیم ارث در دادگاه چیست.

 
 

صدای وکیل مشاوره حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

 
اعتراض به تقسیم ارث

در رابطه با اعتراض به تقسیم ارث می توان گفت که یکی از مراحلی که ممکن است مورد اعتراض وراث قرار گیرد مرحله انحصار وراثت می باشد که در لیست اعلام شده به شورای حل اختلاف نامشان به عنوان وراث ذکر نشده باشد در این صورت و اثبات اینکه وی از خویشاوندان متوفی می باشد نام وی در لیست ذکر خواهد شد .

مرحله بعد ممکن است مورد اعتراض قرار گیرد زمانی می باشد نام وراث و ایست اموال متوفی در روزنامه ها درج می شود در این زمان ممکن است طلبکاران متوفی و وراث نسبت به لیست اموالی که ذکر نشده مراتب اعتراض خود را اعلام می دارند.

در طول مدتی که صرف می شود تا گواهی انحصار ورثه صادر گردد اموال متوفی که توسط شورا شناسایی می شود مهر و موم میگردد و هیچ کس حق تملک و خرید و فروش آنها را نخواهد داشت.

بعد از آنکه گواهی انحصار ورثه صادر گردید وراث موظفند کلیه دیون متوفی را اموال وی پرداخت کنند در زمان تقسیم ارث باز ممکن است وراث اموال را قبول کنند اما از پرداخت بدهی متوفی امتناع کنند که در این صورت دادگاه اقدام به تصفیه دیون خواهد کرد.
اگر بعد از تصفیه دیون متوفی تنها ملکی از وی باقی بماند تا زمانی به فروش نرسد باید به طور مشاع همه وراث به نسبت سهمشان از آن استفاده کنند و هیچ یک از وراث حق ندارد بدون اجازه دیگر وراث در آن دخل و تصرف کند.

روش های تقسیم ارث متوقی

در کل دو روش برای تقسیم اموال متوفی وجود دارد یکی توافقی که بهترین راه برای تقسیم اموال می باشد و نیاز به مراجعه به دادگاه نیست و دیگری انحصار ورثه که حتی در صورت همکاری نکردن وراث و اعتراض به سهمشان با اقدام یکی از وراث به طور قانونی انجام می گیرد .
اگر متوفی ارثی از وی باقی نماند پرداخت دیون او با وراث نخواهد بود و قانون تکلیفی برای آنها قرار نداده مگر آنکه مالی از متوفی باقی مانده باشد و به نام کسی نباشد که در این صورت طلبکار می تواند از وراث درخواست پرداخت طلب خود را داشته باشد.

روش دیگری که از بروز اختلاف در بعد از مرگ متوفی جلو گیری می کند اینست که تا زمانی که شخص در قید حیات می باشد اموال خود را بین وراث تقسیم کند و از آنها وکالت بلاعزل و صلح عمری بگیرد که تا زمانی که در قید حیات باشد مالک اموال خود باشد.

 

صدای وکیل مشاوره حقوقی – تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

 

به این مقاله امتیاز دهید