مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

اعلام نظر کمیسیون _ وکیل جنائی_ وکیل خوب

دبیرخانه کمیسیون مرکزی در تهران تشکیل می شود و امور مربوط به پیشنهاد های عفو را در دفاتر و رایانه ثبت و آماده طرح در کمیسیون می کند . دبیرخانه کمیسیون استانی ، تحت نظارت و  مسئولیت رئیس کل دادگستری تشکیل و به امور مربوط رسیدگی و  نسبت به آماده کردن درخواست ها برای طرح در کمیسیون و انعکاس مراتب به دبیرخانه کمیسیون مرکزی اقدام می کند. دبیر کمیسیون موظف است درخواست ها و پیشنهاد های ………………….

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

دبیرخانه کمیسیون مرکزی در تهران تشکیل می شود و امور مربوط به پیشنهاد های عفو را در دفاتر و رایانه ثبت و آماده طرح در کمیسیون می کند . دبیرخانه کمیسیون استانی ، تحت نظارت و  مسئولیت رئیس کل دادگستری تشکیل و به امور مربوط رسیدگی و  نسبت به آماده کردن درخواست ها برای طرح در کمیسیون و انعکاس مراتب به دبیرخانه کمیسیون مرکزی اقدام می کند. دبیر کمیسیون موظف است درخواست ها و پیشنهاد های عفو و یا تخفیف مجازات محکومان را به ترتیب تاریخ وصول ثبت و حداکثر ظرف 15 روز توسط کارشناسان اداره عفو و بخشودگی بررسی و بلافاصله پس از تکمیل به منظور طرح در کمیسیون مرکزی ارسال کند.کمیسیون های مرکزی و استانی ، حداقل هر 15 روز یک بار و در موافع ضروری به صورت فوق العاده تشکیل جلسه می دهند . کمیسیون استانی درخواست های رسیده را بررسی و تصمیمات اتخاذ شده را یک ماه پیش از موعد مقرر به کمیسیون مرکزی تقدیم می کند و کمیسیون مزبور باید حداکثر 20 روز قبل از موعد مقرر فهرست اسامی دارندگان شرایط عفو را توسط رئیس کمیسیون مرکزی به رئیس قوه قضاییه تقدیم دارد و پیشنهاد عفو باید 15 روز قبل از مناسبت مقرر به محضر مقام معظم رهبری تقدیم شود. 

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

آیا میدانید چه مجازات‌هایی مشمول عفو یا تخفیف نمی شوند؟

متقاضیان عفو _ وکیل خوب _ وکیل جنائی

مدارک لازم برای تقاضای عفو _ وکیل جنائی _ وکیل خوب

شرایط عفو _ وکیل جنایی _ وکیل خوب

محرومان از عفو _ وکیل جنائی _ وکیل خوب

به این مقاله امتیاز دهید