مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

افترا توسط شوهر|وکیل خانواده|وکیل خوب|وکیل دادگستری

افترا در لغت به معنی دروغ‌بستن، و بهتان‌زدن، و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر این‌ که صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود. ………………….

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

افترا در لغت به معنی دروغ‌بستن، و بهتان‌زدن، و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه برخلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر این‌ که صحت عمل مجرمانه نسبت داده شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود.

ارکان واجزاء قانونی جرم افتراعبارتند از:
جرمی را بصورت صریح و واضح به دیگری نسبت دهد.
آن جرم امر پوچ وواهی باشد یعنی ساخته تخیلات ذهن شاکی باشد.
با انگیزه ضرر زدن وهتک حیثیت آن جرم را به غیر نسبت دهد.
نسبت دهنده(شاکی) نتواند درستی موضوعی را که به دیگری نسبت داده در مرجع قضایی صلاحیت دار به اثبات برساند.

مجازات جرم افتراء:
در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی؛ مقنن دو نحوه اِعمال مجازات پیش‌بینی کرده است و دادرس دادگاه را مخیر نموده است که مرتکب را به یک ماه تا یک‌سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم کند. یا این‌که اگر شخصیت مرتکب به نحوی بود که می‌بایست درباره او مجازات مناسبی تعیین شود بر حسب مورد حبس تعزیری و یا شلاق تا ۷۴ ضربه را مورد حکم قرار دهد. و رابطه زوجیت هیچ تاثیری در تحقق این جرم ندارد.

در موارد افترای ناموسی (قذف) شامل نسبت دادن زنا یا لواط به زن و مرد پاکدامن یا نسبت دادن ولد زنا دادن به کسی و امثالهم، کیفر حد تام یعنی ۸۰ تازیانه تعیین شده است.

نکته جالب توجه اینکه دین اسلام نسبت به آبروی افراد و اتهام فحشا به شدت سختگیر است به طوری که اگر نشر افترا باعث اشاعه فحشا گردد، هر چند مفتری بتواند صحت اسناد و گفته خود را ثابت کند نیز به حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقیه شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط
چگونه می‌توان دعوای مزاحمت و ممانعت از حق را اثبات کرد؟

مجازات جرم افتراء

افترا چیست؟

اعاده حیثیت (ادعای شرف)

چه دفاعیاتی برای مقابله با یک اتهام افترا وجود دارد ؟

[/block]

1/5 - (1 امتیاز)