مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

الزام به ایفای تعهدات قراردادی | دعاوی ملکی

مهمترین ارکان قراردادهای خرید و فروش، طرفین معامله ، مورد معامله و قیمت آن است. لیکن قراردادهای مربوط به املاک به سبب تأثیر مطالب عدیده در قرارداد، دارای شرایط و وظایف و اختیارات متعددی غیر از ارکان فوق الذکر می باشد.

صدای وکیل مشاوره حقوقی – دعاوی ملکی – وکیل دعاوی ملکی

امکان دارد هر یک از فروشنده و خریدار ملک تعهدات متفاوت و گوناگونی در برابر طرف دیگر داشته باشد. طبق قانون هر یک از طرفین قرارداد موظف به انجام تعهدات قراردادی خویش می باشد البته تعهدات غیر قانونی و یا خلاف شرع قابلیت اجرا ندارد و حتی گاهی می تواند سبب بطلان قرارداد باشد. در صورتی که هر یک از طرفین به تعهدات قراردادی خویش اقدام ننماید و انجام این تعهد، حال باشد طرف مقابل می تواند با مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست، تقاضای الزام به ایفای تعهدات قراردادی طرف وی را نماید. دعوای الزام به ایفای تعهدات قراردادی اصولا دعوای مالی می باشد که می بایست بر مبنای مبلغ خواسته، هزینه دادرسی پرداخت نمود. دادگاه پس از رسیدگی به دعوا و دلایل طرفین در صورت احراز صحت دعوای خواهان، اقدام به صدور حکم محکومیت طرف مقابل مبنی بر الزام به ایفای تعهد قراردادی می نماید. پس از صدور رای و اجراییه اگر محکوم علیه مبادرت به اجرای رای دادگاه و ایفای تعهد خویش نمود خصومت طرفین پایان می‌پذیرد. لیکن در صورت عدم ایفای تعهد از سوی محکوم علیه در صورتی که بتوان از اموال ایشان، تعهد مذکور را ایفا نمود، دادگاه دستور به اجرای حکم از اموال محکوم علیه می نماید. در غیر این صورت اگر از طریق اشخاص دیگر و یا شخص خواهان، تعهد مذکور قابل انجام باشد به حساب محکوم علیه تعهد مذکور انجام می گیرد. اگر از این طریق تعهد مذکور قابل انجام نباشد خواهان می تواند فسخ قرارداد منعقده بین خود و طرف مقابل را انجام و از دادگاه، تقاضای اعلام فسخ نماید. البته ناگفته نماند مباحث مربوط به تعهدات موضوع یک درس ۳ واحدی در رشته حقوق می باشد و در این مختصر نمی توان در خصوص آن توضیحات کافی داد به ویژه اینکه تعهدات دارای انواعی می باشد که هر یک دارای قواعد و مقررات خاص خود می باشد. نهایتا بیان می گردد، دعاوی ملکی به ویژه دعوای الزام به تعهدات قراردادی مربوط به ملک، یکی از دعاوی مبتلا به امروز سیستم قضایی است و نیاز به اطلاعات کافی، جهت نیل به مقصود دارد. وکیل دعاوی ملکی دارای اطلاعات و تخصص کافی در این زمینه بوده و می تواند گره گشای مشکل ملکی شهروندان به عنوان وکیل ملکی باشد.

مشاوره با وکیل دعاوی ملکی + 02166567311

 

3/5 - (1 امتیاز)