مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

الزام به تکمیل بنا

تعهد اصلی در قرارداد مشارکت در ساخت ، تعهد سازنده به ساخت ملک و تکمیل آن و تحویل به مالک می باشد لیکن در برخی موارد به علت ضعف قرارداد و یا سوء استفاده سازنده و یا افزایش هزینه های ساخت ، سازنده این تعهد خود را به انجام نمی رساند و گاها مالکین را که محل سکونت خود را برای نوسازی در اختیار ایشان قرار داده اندبرای دریافت مشاوره رایگان با وکیل ملکی ما در ارتباط باشید.

صدای وکیل مشاوره حقوقی – دعاوی ملکی – وکیل دعاوی ملکی

 دچار مشکلات اساسی می نمایند در این موارد بهتر است مالکین پیش از هرگونه توافق جدید با سازنده در خصوص این اختلاف با یک وکیل دادگستری مشاوره نمایند و شخصا نسبت به تنظیم توافقنامه اقدامی ننمایند چراکه در اکثر موارد توافق ثانویه به ضرر مالکین می باشد و آنها را از حقوق قانونی و قراردادی خود محروم می نماید . در صورتی که سازنده بر عدم انجام این تعهد اصرار ورزد مالکین می توانند شخصا و یا از طریق وکیل دادگستری سازنده را به تکمیل ساختمان الزام نمایند بدین نحو که دادخواست با موضوع مذکور به دادگاه صالح که ملک در حوزه آن قرار گرفته ، داده می شود و دادگاه پس از رسیدگی و احراز تخلف سازنده حکم به الزام وی به تکمیل بنا صادر می نماید و در صورتی که سازنده از اجرای رای دادگاه نیز امتناع نماید موضوع تهعد به واسطه شخص دیگری انجام می گردد و هزینه آن به حساب سازنده منظور می گردد و علاوه بر آن سازنده به جبران خسارات ناشی از عدم انجام این تعهد نیز محکوم می گردد . لیکن با توجه به پیچیدگی تفسیر قراردادها و تخصصی بودن موضوع توصیه می گردد که در کلیه این امور شهروندان از تخصص و تجربه وکلای دادگستری استفاده نمایند و شخصا نسبت به طرح دعوا اقدامی ننمایند که منجر به از دست رفتن حقوق ایشان گردد .

مشاوره با وکیل دعاوی ملکی + 02166567311

منبع : اسکانو

به این مقاله امتیاز دهید