مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

انواع سوگند|وکیل دادگستری|مشاور حقوقی

((انواع سوگند))

 سوگند بتی
 سوگندتکمیلی
 سوگنداستظهاری …………………………..

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

((انواع سوگند))
 سوگند بتی
 سوگندتکمیلی
 سوگنداستظهاری

✔️سوگندبتی
 در جایی است که مدّعی، هیچ دلیلی برای اثبات ادّعای خود ندارد و حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است، منوط به قسم می‌نماید.

✔️سوگند تکمیلی
 فقط در دعاوی مالی و بنابه درخواست مدّعی است و قاضی نمی‌تواند رأساً سوگند دهد.

✔️سوگند استظهاری
 به این معنی است که در دعاوی علیه میّت، خواهان علاوه‌بر ابراز سایر ادله، سوگند نیز باید یاد کند.

در حدود شرعی، سوگند کاربرد ندارد.در سرقت نیز فقط نسبت به جنبه­ ی حق‌الناسی آن که ردّ مال است سوگند دارای اثر است.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

[/block]

به این مقاله امتیاز دهید