مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تحدید حدود| وکیل املاک و قراردادها

تحدید حدود عبارتست از تشخیص وتعیین حدهای چهارگانه (شمال ،شرق،جنوب وغرب) املاک وچگونگی حد فاصل بین املاک مذکور با املاک مجاور وحقوق ارتفاقی آنها. ………………….

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

تحدید حدود عبارتست از تشخیص وتعیین حدهای چهارگانه (شمال ،شرق،جنوب وغرب) املاک وچگونگی حد فاصل بین املاک مذکور با املاک مجاور وحقوق ارتفاقی آنها.
پس از تنظیم اظهارنامه وانتشار آگهی های نوبتی وتحدیدی مطابق ماده 14 قانون ثبت ،عمل تحدید حدود به وسیله مامورین ثبت (نماینده ونقشه بردار)وبا حضور متقاضی یا مالکین املاک مجاور در محل وقوع ملک که دو صورت عمومی واختصاصی بر حسب مورد انجام می شود. 

 

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید