مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تحقق ارث|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری

ماده ۸۶۷: ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند.
ماده ۸۶۸: مالکیت ورثه نسبت به ترکه‌ی متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه‌ی میت تعلق گرفته ……………….

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

ماده ۸۶۷: ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند.
ماده ۸۶۸: مالکیت ورثه نسبت به ترکه‌ی متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه‌ی میت تعلق گرفته.
ماده ۸۶۹: حقوق و دیونی که به ترکه‌ی میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است:
۱- قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است؛
۲- دیون و واجبات مالی متوفی؛
۳- وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه‌ی آن‌ها.
ماده ۸۷۰: حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.
ماده ۸۷۱: هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن را بر هم زنند.
ماده ۸۷۲: اموال غائب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.
ماده ۸۷۳: اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر آن که موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می‌برند.
ماده ۸۷۴: اگر اشخاصی که بین آن‌ها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آن‌ها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می‌برد.

 

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

 

انحصار وراثت چیست و چه مراحلی دارد؟

ارث بردن زن حتی در طلاق

آیا پدر از لحاظ قانونی و شرعی می تواند فرزند خود را از ارث محروم کند؟

قانون انحصار وراثت

زن و شوهر در چه شرایطی از یکدیگر ارث می برند؟|وکیل ارث|وکیل خانواده|وکیل خوب|وکیل خوب دادگستری|مشاوره با وکیل

وصیت‌نامه رسمی مصون از تعرض است

آیا قتل مانع ارث می شود؟

تقسیم ترکه

آیا به کودک یک روزه ارث تعلق می گیرد ؟

مواردی که زن همتای مرد ارث می برد|وکیل ارث|وکیل وصیت|وکیل پایه یک دادگستری|

گواهی حصر وراثت|وکیل ارث|وکیل وصیت|وکیل ارث و وصیت|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل خوب|وکیل با تجربه

نکات کاربردی در قواعد حاکم بر ارث

انواع و ارکان وصیت در حقوق مدنی

موجبات انتقال ارث

موانع ارث

انواع وصیت نامه

چند نکته درباره ارث(قسمت1)

چند نکته درباره ارث(قسمت2)

نحوه صدور گواهی انحصار وراثت

طبقات ارث

نمونه دادخواست تقسیم ترکه|وکیل ارث|وکیل وصیت|وکیل تقسیم اموال|وکیل با تجربه

وقف اولادی | وکیل امور خانواده

ربعیه| وکیل ارث

حصر وراثت| وکیل ارث

به این مقاله امتیاز دهید