مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

تعریف حقوقی از تجاوز جنسی به کودکان

” کسی که مقاربت جنسی با یک شخص نابالغ زیر پانزده ساله بکند، یا با این طفل یک عمل جنسی دیگر انجام بدهد که با توجه به ماهیت تخطی و شرایط بطور عموم، با مقاربت جنسی قابل مقایسه باشد، ارتکاب کننده جرم به تجاوز جنسی نسبت به طفل محکوم میشود و جزای آن دست کم، دو سال، و در نهایت شش سال زندان میباشد.” …………………………….

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

” کسی که مقاربت جنسی با یک شخص نابالغ زیر پانزده ساله بکند، یا با این طفل یک عمل جنسی دیگر انجام بدهد که با توجه به ماهیت تخطی و شرایط بطور عموم، با مقاربت جنسی قابل مقایسه باشد، ارتکاب کننده جرم به تجاوز جنسی نسبت به طفل محکوم میشود و جزای آن دست کم، دو سال، و در نهایت شش سال زندان میباشد.”

این بدین معنی است که رابطهء جنسی یک نفر بزرگتر (از پانزده ساله) اگر با یک کسیکه کوچکتر از پانزده سال عمر داشته باشد، این کار همیشه غیر قانونی میباشد. بدینگونه، چنین عمل تجاوز جنسی به کودکان به شمار میاید. این قانون به میان آمد تا کودکان و نوجوانان را در برابر بزرگترها (که اکثراً مرد ها بودند) و میخواستند رابطه جنسی با (اکثراً دخترها) انجام دهند، حفاظت نماید. فرقی نمیکند اگر که آنکه زیر پانزده سال عمر دارد، خودش میخواهد که شهوترانی/مقاربت جنسی داشته باشد یا نه.

تنها استثائیکه وجود دارد این است که اگر یک اندکی بیشتر از پانزده سال عمر داشته باشد و دیگری اندکی کمتر از آن، که این دو با هم رابطه داشته باشند و شهوترانی را آزمایش کنند.

بر اساس قانون جزا، مقاربت جنسی با نزدیکان (زنای محارم) ممنوع میباشد، به سخن دیگر، این ممنوع میباشد یک فرد کلان با فرزند خود یا با کسیکه را بطهء پرورش او را بدوش داشته باشد مقاربت جنسی داشته کند. این امر تا سن هجده سالگی وی اعتبار دارد.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

ریشه های تجاوز به عنف چیست؟

تجاوز به عنف _ وکیل زنا _ وکیل خانواده

حکم تجاوز به عنف _ وکیل تجاوز _ بهترین وکیل

به این مقاله امتیاز دهید