مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

تغییر نام شرکت

برخی از شرکت‎ها‎ به دلایل متفاوتی تمایل به تغییر نام شرکت خود دارند که این امر با رعایت شرایط ویژه ای صورت می‎گیرد البته بعد از تغییر نام شرکت، شماره ثبت، تاریخ ثبت و سایر شرایط شرکت تغییری پیدا نمی‎کند و تنها نام سابق آن تغییر می‎کند.

تغییر نام شرکت

برخی از شرکت‎ها‎ به دلایل متفاوتی تمایل به تغییر نام شرکت خود دارند که این امر با رعایت شرایط ویژه ای صورت می‎گیرد البته بعد از تغییر نام شرکت، شماره ثبت، تاریخ ثبت و سایر شرایط شرکت تغییری پیدا نمی‎کند و تنها نام سابق آن تغییر می‎کند.

 

شرایط تغییر نام شرکت

برخی از شرکت‎ها‎ به دلایل متفاوتی تمایل به تغییر نام شرکت خود دارند که این امر با رعایت شرایط ویژه ای صورت می‎گیرد البته بعد از تغییر نام شرکت، شماره ثبت، تاریخ ثبت و سایر شرایط شرکت تغییری پیدا نمی‎کند و تنها نام سابق آن تغییر می‎کند.

 

نحوه تغییر نام شرکت

برای تغییر نام شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده‎ای تشکیل گردد که با تنظیم صورتجلسه، تغییر نام توسط اعضا امضاء شود. پس از این مرحله، باید مدارک شناسایی مدیر عامل، مدارک شرکت شامل کپی آگهی تاسیس و روزنامه رسمی به همراه اسامی انتخابی به اداره ثبت  تحویل داده شود.

 

معیارهای انتخاب نام‎ شرکت

– اسامی انتخابی نباید تک سیلابی باشند و باید مرکب از سه سیلاب ( سه بخش) باشند. نام‎ها‎یی که دارای دو بخش هستند در صورت عدم تکراری بودن، پذیرفته می‎شوند.

– نام‎ها‎ی که انتخاب می‎شوند بهتر است خاص باشند و عمومیت کمتری داشته باشند. این امر به تایید نام شرکت کمک می‎کند.

– نام‎ها‎ باید به زبان فارسی باشند و از انتخاب واژگان بیگانه خودداری نمود. البته واژگان عربی مستثنی هستند و برای نام‎ها‎ی نامانوس فارسی، باید اسم مستعار انتخاب کرد.

– استفاده از نام شهرها و مکانها، مشروط به اجازه فرمانداری و مراجع ذیصلاح می‎باشد. همینطور کلماتی چون ایران، تهران، کانون و … واژه‎ها‎یی ملی و دولتی به شمار می‎روند که برای انتخاب نام شرکت ممنوع هستند.

– نام‎ها‎یی که برای شرکت انتخاب می‎شوند نباید با شرع، عرف و اخلاق جامعه در تضاد باشند (اصراری برای دینی ـ مذهبی بودن نام‎ها‎ نیست)

 

تغییر نام شرکت‎های سهامی خاص و شرکت با مسئولیت‎ها‎ی محدود

۱– مدارک مورد نیاز برای تغییر نام شرکت سهامی خاص

برای تغییر نام شرکت سهامی خاص مدارک زیر مورد نیاز می‎باشد:

ابتدا باید یک جلسه مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود و صورت جلسه توسط هیات مدیره شرکت امضاء شده باشد.

متقاضی باید قبل از مراحل اداری ثبت نام جدید، نسبت به پرداخت حق‌الثبت اقدام نماید و سپس به واحد تعیین نام، برای ثبت نام جدید مراجعه کند.

بر طبق قانون تجارت و اساسنامه شرکت، تشریفات دعوت باید صورت گیرد.

اصل صورتجلسه و لیست سهامداران حاضر در جلسه که توسط آنان امضاء شده،  فیش پرداخت حق الثبت جهت تغییر نام، اصل روزنامه آگهی دعوت و مجوز اخذ شده به اداره ثبت شرکتها 

تحویل داده می‎شود. بعد از تحویل کلیه  مدارک و تائید نام جدید شرکت، تغییر نام صورت می‎پذیرد.

۲– تغییر نام در شرکت‎ها‎ی با مسئولیت محدود

۱–   ابتدا باید یک مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود، صورتجلسه در آن تنظیم و به امضای اعضای و شرکا برسد.

۲–   چنانچه مجمع فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل گردد، ارائه مدارک مثبته و رعایت تشریفات دعوت براساس اساسنامه شرکت و قانون تجارت الزامی می‎باشد.

۳–   اگر تعداد شرکا به بیش از ۱۲ نفر برسد، انتخاب و قید نام اعضای بازرسی در صدر صورت جلسه الزامی است و بازرسان باید ذیل صورت جلسه مزبور را امضاء نمایند.

۴–   یکی از شرکای یا نماینده رسمی شرکت باید در مدت یک ماه به اداره ثبت شرکت‎ها‎ مراجعه نماید و هزینه‎ها‎ی مربوط به ثبت را پرداخت و رسید بانکی را به همراه اصل صورتجلسه به واحد تعیین نام تحویل دهند. بعد از تایید نام توسط مسئول مربوطه، صورت جلسه باید به قسمت پذیرش تحویل داده شود. همچنین وکیل یا یکی از شرکا ملزم به امضاء اسناد تغییر نام در اداره ثبت می‎باشند

به این مقاله امتیاز دهید