مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تفاوت اعاده دادرسی عام با اعاده دادرسی خاص

– اعاده دادرسی عام فقط شامل احکام کیفری قطعی است،اما اعاده دادرسی خاص شامل آراء کیفری و حقوقی قطعی می باشد.
2- در اعاده دادرسی عام مرجع تجویز اعاده دادرسی دیوانعالی کشور است،اما در اعاده دادرسی خاص،مرجع تجویز رییس قوه قضائیه است. ……………….

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

1- اعاده دادرسی عام فقط شامل احکام کیفری قطعی است،اما اعاده دادرسی خاص شامل آراء کیفری و حقوقی قطعی می باشد.
2- در اعاده دادرسی عام مرجع تجویز اعاده دادرسی دیوانعالی کشور است،اما در اعاده دادرسی خاص،مرجع تجویز رییس قوه قضائیه است.
3- در اعاده دادرسی عام،اعاده دادرسی محدود به مصادیق خاصی است،اما اعاده دادرسی خاص از طریق رییس قوه قضائیه محدود به مصادیق خاص نبوده،بلکه تابع مصداق عام (خلاف بین شرع) می باشد.
4- در اعاده دادرسی عام محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و درصورت فوت یا غیبت محکوم علیه،همسر و وراث قانونی و وصی او،دادستان کل کشور،دادستان مجری حکم حق درخواست اعاده دادرسی را دارند،اما در اعاده دادرسی خاص علاوه بر افراد مذکور رییس دیوانعالی کشور،رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح،رئیس کل دادگستری استان نیز حق درخواست اعاده دادرسی را دارند.
5- در اعاده دادرسی عام،در صورت تجویز اعاده دادرسی،رسیدگی مجدد در دادگاه همعرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی صورت می پذیرد،اما در اعاده دارسی خاص درصورت تجویز اعاده دادرسی،رسیدگی مجدد در شعب خاصی از دیوانعالی کشور صورت می گیرد.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

[/block]

5/5 - (2 امتیاز)