مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

تملیکی و عهدی|وکیل پایه یک دادگستری

ماده ۸۲۶: وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. وصیت عهدی عبارت است از این که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می‌نماید. وصیت‌کننده موصی، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی‌له، مورد وصیت موصی‌به، کسی که به موجب وصیت عهدی، ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود وصی نامیده می‌شود. ……………………

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

ماده ۸۲۶: وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. وصیت عهدی عبارت است از این که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می‌نماید. وصیت‌کننده موصی، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی‌له، مورد وصیت موصی‌به، کسی که به موجب وصیت عهدی، ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود وصی نامیده می‌شود.
ماده ۸۲۷: تملیک به موجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی.
ماده ۸۲۸: هر گاه موصی‌له غیر محصور باشد مثل این که وصیت برای فقرا یا امور عام‌المنفعه شود قبول شرط نیست.
ماده ۸۲۹: قبول موصی‌له قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی‌له موصی به را قبض کرده باشد.
ماده ۸۳۰: نسبت به موصی‌له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگر موصی‌له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت می‌تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی‌به را قبض کرد دیگر نمی‌تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.
ماده ۸۳۱: اگر موصی‌له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.
ماده ۸۳۲: موصی‌له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی‌به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می‌شود.
ماده ۸۳۳: ورثه‌ی موصی نمی‌تواند در موصی‌به تصرف کند مادام که موصی‌له رد یا قبول خود را به آن‌ها اعلام نکرده است. اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی‌له را مجبور می‌کند که تصمیم خود را معین نماید.
ماده ۸۳۴: در وصیت عهدی، قبول شرط نیست لیکن وصی می‌تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.

 

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

 

انحصار وراثت چیست و چه مراحلی دارد؟

ارث بردن زن حتی در طلاق

آیا پدر از لحاظ قانونی و شرعی می تواند فرزند خود را از ارث محروم کند؟

قانون انحصار وراثت

زن و شوهر در چه شرایطی از یکدیگر ارث می برند؟|وکیل ارث|وکیل خانواده|وکیل خوب|وکیل خوب دادگستری|مشاوره با وکیل

وصیت‌نامه رسمی مصون از تعرض است

آیا قتل مانع ارث می شود؟

تقسیم ترکه

آیا به کودک یک روزه ارث تعلق می گیرد ؟

مواردی که زن همتای مرد ارث می برد|وکیل ارث|وکیل وصیت|وکیل پایه یک دادگستری|

گواهی حصر وراثت|وکیل ارث|وکیل وصیت|وکیل ارث و وصیت|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل خوب|وکیل با تجربه

نکات کاربردی در قواعد حاکم بر ارث

انواع و ارکان وصیت در حقوق مدنی

موجبات انتقال ارث

موانع ارث

انواع وصیت نامه

چند نکته درباره ارث(قسمت1)

چند نکته درباره ارث(قسمت2)

نحوه صدور گواهی انحصار وراثت

طبقات ارث

نمونه دادخواست تقسیم ترکه|وکیل ارث|وکیل وصیت|وکیل تقسیم اموال|وکیل با تجربه
وقف اولادی | وکیل امور خانواده
ربعیه| وکیل ارث
حصر وراثت| وکیل ارث

به این مقاله امتیاز دهید