مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

توقیف اموال برای مهریه

شرایط و قوانین

توقیف اموال برای مهریه و شرایط آن موضوع این مقاله از مشاورین حقوقی دادارتل میباشد که به دلیل سوالات زیاد کاربران سایت به آن میپردازیم.

 

صدای وکیل مشاوره حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

مهریه نوعی توافق بین زن و مرد در زمان عقد می باشد که نمادی از صداقت علاقه ی مرد به زن شناخته می شود. مهریه را با نام های دیگری مانند صداق ، صداقیه ، نحله ، کابین و قرض نیز یاد می کنند.

اصل مهمی که در مهریه بیان می شود این است که هر دو طرف باید رضایت کامل در مورد آن داشته باشند. چرا که بعد از تأیید شدن مهریه در هنگام عقد مسئولیت های بعدی مربوط به آن باید پذیرفت. قانون در این مورد بیان می کند که : « با اعمال عقد ، خانم مالک مهریه می شود و قادر می شود هر گونه تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد.»

شرایط تعلق گرفتن مهریه و توقیف اموال برای مهریه
اگر زن و مرد قبل از برقراری رابطه ی جنسی از هم جدا شوند ، نصف مهریه به زن تعلق خواهد گرفت.

اگر قبل از رابطه ی جنسی به علت ناتوانی جنسی در مرد ، عقد فسخ شود : نصف مهریه به زن تعلق می گیرد.

اما اگر عقد قبل از رابطه به هر دلیلی غیر از ناتوانی جنسی مرد فسخ شود ، زن سهمی از مهریه ندارد بنابراین به او تعلق ندارد.

گرفتن مهریه
اولین مکانی که زن می تواند برای درخواست مهریه ی خود به آن جا مراجعه کند ، دادگاه خانواده است. در این دادگاه زن می تواند تقاضای مهریه ، هزینه ابطال تمبر ، حق وکیل و حتی توقیف اموال همسرش را هم داشته باشد.
بر اساس ماده ی قانون هر شخصی چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مانند این ها به پرداخت مالی محکوم شده باشد ؛ موظف است که ضررو زیان آن در این مدت را نیز پرداخت کند. اگر از انجام این کار سر باز بزند ، دادگاه او را ملزم به انجام این کار خواهد کرد.
زن می تواند اموال مرد را برای پرداخت مهریه توقیف کند.
اگر مرد مالی را به دست بیاورد ، زن می تواند نسبت به توقیف اموال برای مهریه و گرفتن مهریه ی خود از آن مال اقدام کند.
اگر مالی را داشته باشد ، آن را توقیف خواهند کرد تا مهریه ی زن را با این مال به زن بدهند. اگر مرد توانایی پرداخت مهریه برای زن را نداشت ، بر اساس ماده ی مصوب شده ی قانون ، تا زمانی که مرد مهریه را پرداخت کند ، او را بازداشت کنند. البته با شکایت زن این اتفاق می افتد.
همچنین بر اساس ماده ی قانون مدنی که درباره ی این موضوع صحبت کرده است که ؛ زن اگر درخواست مهریه کند ، تا زمانی که مهریه ی او به او داده نشده است میتواند از عمل کردن وظایفی که در برابر شوهرش دارد پرهیز کند به شرطی که مهریه ی او عند المطالبه ( حال ) باشد.
توقیف اموال شوهر برای پرداخت مهریه چگونه صورت می گیرد؟
گرفتن مهریه هم می تواند در زمان تأهل و بعد از جدا شدن آن ها صورت گیرد و به طبع آن توقیف اموال برای مهریه هم در همین زمان ها انجام می شود.
اگر مرد مهریه ی زن را پرداخت نکند ، زن می تواند با معرفی کردن داشته های مالی مرد ، اموال او را توقیف کند.
حتی می تواند مطالباتی از حساب های بانکی مرد را نیز توقیف کند.
زن می تواند خواستار توقیف اموال برای مهریه مرد از مؤسسات و یا سازمان های چه دولتی و چه خصوصی باشد تا حقوق مرد را توقیف کند.
توقیف حقوق مرد به این صورت روی می دهد که : تا زمانی که مرد متأهل است یک چهارم حقوق و زمانی که مجرد است یک سوم حقوق برای تقاضای توقیف اموال مرد قابل قبول است.
زن تنها تا زمانی که شوهر با زن دیگری ازدواج نکرده است می تواند تقاضای توقیف اموال را داشته باشد.
اگر مرد اموالی را داشته باشد که زن احتمال دهد که ممکن است این اموال را به شخص دیگری انتقال دهد یا به فروش برساند ، زن می تواند به دادگاه اطلاع دهد. دادگاه برای جلوگیری از این اتفاق «قرار تأمین خواسته» صادر خواهد کرد. بر اساس قرار تأمین خواسته این اموال برای پرداخت مهریه توقیف خواهد شد و در نهایت می توان از این اموال برای تأمین مهریه یا قسمتی از آن استفاده کرد. برای اجرای مهریه فوری می توانید با متخصصین ما در صدای وکیل تماس بگیرید.

صدای وکیل مشاوره حقوقی – تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

به این مقاله امتیاز دهید