مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

ثبت اسناد| وکیل اسناد و معاملات

مقصود از ثبت اسناد موافق ترتیباتی که در قانون ثبت اسناد مصوب 21/2/1290مقرر است رسمی کردن …………………

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

مقصود از ثبت اسناد موافق ترتیباتی که در قانون ثبت اسناد مصوب 21/2/1290مقرر است رسمی کردن اسناد ثبت شده است یعنی قطعی کردن تاریخ سند و ضبط خط و مهر و اقرار و حفظ مندرجات سند از تغییر و تبدیل. (ماده 82) 

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید