مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

جایگاه مالکیت در قانون اساسی

مطابق قانون ، مالکیت کامل ترین حق عینی محسوب خواهد شد یعنی شخص هم مالک اصل مال و هم مالک منافع آن شناخته می شود

 

صدای وکیل مشاوره حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

  

و تمام اختیارات را از جهت استفاده و بهره برداری از آن را خواهد داشت که درماده ۳۰ قانون مدنی به آن اشاره شده است مگر قانون استثناء کند. در مواردی مالک با اختیاراتی که دارد میتواند مقداری ازحق خود از مال را به موجب قرارداد مانند عقد اجاره و حق انتفاع و ارتفاق به دیگری منتقل کند که این نوع قرارداد فقط موجب حق به صاحب آن است بدون ایجاد حق مالکیت به صاحب آن.

 

حق مالکیت

در قانون اساسی حق مالکیت رابطه ای است بین یک شخص و یک شی یا وسیله ای مادی مانند خانه یا یک ماشین در صورتی که این رابطه از راه مشروع و درست به وجود آمده باشد قانون آن را معتبر میداند و مورد حمایت خود قرارداده و هر گونه تجاوز به آن مورد برخورد قانونی قرار خواهد گرفت.

مالکیت عین

رابطه حقوقی ای که بین فرد و شی بر قرار است ، یک نوع مالکیت است . این مالکیت را مالکیت عینی می نامند.

مالکیت عینی به مالک اجازه می دهد هر گونه تصرف که خواست در مال خود انجام دهد ؛ از ان بهره برداری و استفاده کند ، آن را بفروشد ، آن را هدیه بدهد و … تنها مواردی که فرد نمی تواند مال خود تصرف کند زمانی است که قانون این حق را از او سلب کرده است.

مالکیت بر منافع

به تدریج و با گسترده تر شدن زمینه موضوعات مرتبط با مالکیت ، توجه قانون گذار به حوزه ای خاص در این رابطه کشف شد . زمانی را در نظر بگیرید که یک نفر خانه اش را در اختیار دیگری می دهد تا در آن زندگی کند ( مثل قرارداد اجاره ) در این حالت مالک خانه به مستاجر اجازه داده است تا از منفعت اینکه برای مدت معینی در آن خانه زندگی کند.

 

 

صدای وکیل مشاوره حقوقی – تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

 

 
به این مقاله امتیاز دهید