مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

جرم سرقت و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی – وکیل سرقت

در قانون مجازات اسلامی در دو محل سخن از جرم سرقت و مجازات های آن شده ؛ یکی در باب هشتم با عنوان حد سرقت از ماده 197 تا 203 در کتاب حدود که در آن پس از تعریف سرقت مستلزم اجرای مجازات حد ، شرایط سرقتی که موجب حد می شود را در شانزده بند (شرط) ذکر نموده است ………………………

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

در قانون مجازات اسلامی در دو محل سخن از جرم سرقت و مجازات های آن شده ؛ یکی در باب هشتم با عنوان حد سرقت از ماده 197 تا 203 در کتاب حدود که در آن پس از تعریف سرقت مستلزم اجرای مجازات حد ، شرایط سرقتی که موجب حد می شود را در شانزده بند (شرط) ذکر نموده است و آنگاه راههای ثبوت سرقت حدی را و شرایط اجرای حد را بیان داشته است و در آخر حد سرقت را در مراتب چهارگانه برشمرده است . که این عناوین بصورت پراکنده در بخشهای پیشین بنحو اختصار بیان گردید .

در فصل بیست و یکم با عنوان «سرقت و ربودن مال غیر » ازماده 651 تا ماده 667 بار دیگر مبحث سرقت و مجازات های آنرا مطرح نموده است . که بدنبال نگاهی به این مواد خواهیم داشت .

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

سرقت|وکیل سرقت|وکیل مدافع سارق|وکیل خوب|وکیل با تجربه|آدرس وکیل|شماره وکیل

وظیفه سارق در مقابل مال باخته|وکیل دزدی|وکیل سرقت|وکیل مال باخته|وکیل سارق|وکیل خوب

اجرای حد در صورت تعدد جرم سرقت _ وکیل سرقت

سرقت های تعزیری_ وکیل سرقت

به این مقاله امتیاز دهید