مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

جرم کیف زنی و جیب بری_ وکیل مدافع سارق _ وکیل سرقت

از انواع سرقت تعزیری است . که اگر ربودن مال همراه با ضرب و جرح باشد مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود . به عبارت دیگر کیف زنی و جیب بری اثبات و وضع ید مرتکب بر مال دیگری و بردن آن مال از طریق غافل گیری بطور علنی و آشکارا در حالیکه سرقت غیر قابل پیش بینی باشد . مجازات جرم کیف زنی و جیب بری حبس و شلاق است . …………………………

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

از انواع سرقت تعزیری است . که اگر ربودن مال همراه با ضرب و جرح باشد مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود . به عبارت دیگر کیف زنی و جیب بری اثبات و وضع ید مرتکب بر مال دیگری و بردن آن مال از طریق غافل گیری بطور علنی و آشکارا در حالیکه سرقت غیر قابل پیش بینی باشد . مجازات جرم کیف زنی و جیب بری حبس و شلاق است .

نکته : جرم کیف زنی و جیب بری از جرائم عمدی است که احراز قصد مجرمانه از کیفیت عمل متهم مشخص می شود و لذا نیازی به اثبات ندارد .

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

سرقت|وکیل سرقت|وکیل مدافع سارق|وکیل خوب|وکیل با تجربه|آدرس وکیل|شماره وکیل

وظیفه سارق در مقابل مال باخته|وکیل دزدی|وکیل سرقت|وکیل مال باخته|وکیل سارق|وکیل خوب

اجرای حد در صورت تعدد جرم سرقت _ وکیل سرقت

سرقت های تعزیری_ وکیل سرقت

به این مقاله امتیاز دهید