مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

جعاله| وکیل املاک و قراردادها

عبارت است از التزام شخصی به ادا اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیرمعین ………………

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

عبارت است از التزام شخصی به ادا اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف معین باشد یا غیرمعین. (ماده 561 قانون مدنی)

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید