مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

حریم املاک|وکیل پایه یک دادگستری

ماده ۱۳۶
حریم، مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
ماده ۱۳۷
حریم چاه برای آب خوردن (۲۰) گز و برای زراعت (۳۰) گز است‌. ……………………

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

ماده ۱۳۶
حریم، مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد.
ماده ۱۳۷
حریم چاه برای آب خوردن (۲۰) گز و برای زراعت (۳۰) گز است‌.
ماده ۱۳۸
حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده‌ و ماده‌ی قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می‌شود.
ماده ۱۳۹
حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آن چه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک، صحیح نیست و بنا بر این کسی نمی‌تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است‌.
ماده ۱۴۰
تملک حاصل می‌شود:
۱- به احیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه‌
۲- به وسیله‌ی عقود و تعهدات‌
۳- به وسیله‌ی اخذ به شفعه‌
۴- به ارث‌
باب اول – در احیای اراضی موات و مباحه
ماده ۱۴۱
مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله‌ی عملیاتی که در عرف، آباد کردن محسوب است از قبیل‌ زراعت، درختکاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.
ماده ۱۴۲
شروع در احیا از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن ‌چاه و غیره، تحجیر است و موجب مالکیت نمی‌شود ولی برای‌ تحجیرکننده ایجاد حق اولویت در احیا می‌نماید.

ماده ۱۴۳
هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک‌ احیا کند مالک آن قسمت می‌شود.
ماده ۱۴۴
احیای اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.
ماده ۱۴۵

احیاکننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.

 

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط
آگهی فقدان سند مالکیت|وکیل املاک و قراردادها
آگهی فقدان پرونده|وکیل املاک و قراردادها
آگهی تحدید حدود عمومی| وکیل املاک و قراردادها
آگهی تحدید حدود اختصاصی|وکیل املاک و قراردادها
آگهی های نوبتی | وکیل قراردادها و املاک
اراضی بایر| وکیل املاک و قراردادها
اراضی دولتی| وکیل املاک و قراردادها
اراضی موات|وکیل قراردادها و املاک
اجاره| وکیل املاک و قراردادها
اسناد مالکیت صادره دراجرای ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت | وکیل املاک و قراردادها
اسناد مالکیت صادره دراجرای ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت| وکیل قراردادها و املاک
استعلام املاک| وکیل املاک و قراردادها
اسناد مالکیت صادره مطابق با ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه کشور| وکیل قراردادها و املاک
اصلاح حدود| وکیل قراردادها و املاک
[/block]

به این مقاله امتیاز دهید