مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

حقوق متقابل زن و مرد در مقابل یکدیگر |وکیل خانواده|شماره وکیل

حقوق خانواده یکی از مهمترین و جالب ترین بخش‌های حقوق مدنی است که جنبه حقوقی صرف ندارد و با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی آمیخته است که بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است …………………

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

حقوق خانواده یکی از مهمترین و جالب ترین بخش‌های حقوق مدنی است که جنبه حقوقی صرف ندارد و با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی آمیخته است که بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است. در مقابل هر حقی تکلیفی وجود دارد، یعنی زمانی که من حقی دارم به این معنی است که تو مسئولیتی داری و بالعکس. این فرمول زندگی خانواده است.هر زن خانه‌داری و هر مردی در خانه دارای مسئولیت‌هایی هستند.

طبق قانون مرد در خانه 3 مسئولیت دارد:

1- او باید در امور خانوادگی با همسرش مشارکت داشته باشد.

2- آسایش خانواده را تامین کند.

3- نفقه بپردازد.

این در حالی است که طبق قانون زن نیز در خانه 4 مسئولیت دارد:

1- در حفظ مبانی خانواده و تربیت فرزندان با شوهر همکاری کند.

2- وظایف زوجیت را ادا کند.

3- در محلی که شوهر برای زندگی اختیار کرده سکنی گزیند.(مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن تفویض شده باشد).

4- از اشتغال به کارهایی که منافی مصالح خانوادگی با حیثیت خود شوهرش است دوری کند.

اما زن و مردی که این تکالیف را به درستی ادا می‌کنندحقوقی نیز دارند که قانونگذار بر آن‌ها تاکید دارد.

طبق قانون به محض جاری شدن عقد نکاح، تکالیف قانونی بر عهده زن و مرد قرار می‌گیردو هر کدام دارای حقوق مشخص می‌شوند.

مردان و زنان پس از عقد ازدواج، امتیازاتی کسب می‌کنند که با یکدیگر تفاوت دارد. مثلاً ریاست خانواده به مردان تعلق می‌گیرد. و آن‌ها می‌توانند اگر شغل زن با مصالح خانوادگی منافات داشته باشد مانع از اشتغال او شوند. ضمناً تعیین محل زندگی نیز از امتیازاتی است که به مردان اختصاص یافته است مگر این‌که زن هنگام عقد نکاح تعیین محل سکونت را به عنوان شروط ضمن عقد در سند ازدواج درج کرده باشد.

 

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

نکاح و تعریف و انواع آن

ثبت ازدواج دائم

مواردی از ازدواج که موجب مجازات می شود

تخفیف مجازات عدم ثبت نکاح

الزام به ثبت ازدواج دائم

نفقه فرزند

نفقه زن پس از مرگ همسریا طلاق همسر

آیا زوجه در عقد منقطع می تواند ادعای عسر و حرج نماید؟

نفقه پدر و مادرو اجداد|وکیل نفقه||وکیل طلاق|وکیل خوب|آدرس وکیل|وکیل پایه یک دادگستری

شرایط تعلق نفقه به اقارب|وکیل نفقه|نفقه|وکیل خوب|وکیل پایه یک دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید