مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

حق طلاق زن به خاطر ضرب و شتم مرد

حق طلاق زن به خاطر ضرب و شتم مرد

از جمله مواردی که زن می‏تواند در دادگاه اقامه دعوی و نیز شکایت نماید همین مسأله کتک زدن از سوی زوج می باشد آنچه مسلم است در قانون جزا، کتک‏ کاری جرم بوده و مجازات دارد و کسی که مورد ضرب و شتم قرار می‏گیرد می‏تواند به دادگاه مراجعه نماید که پس از رسیدگیهای معمول و تأیید پزشکی قانونی، مجرم به پرداخت دیه محکوم می‏گردد.
توضیح اینکه ماده 1130 قانون مدنی می‏گوید: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‏تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، برای مشاوره حتما با یک  وکیل طلاق مشورت کنید.

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

از جمله مواردی که زن می‏تواند در دادگاه اقامه دعوی و نیز شکایت نماید همین مسأله کتک زدن از سوی زوج می باشد آنچه مسلم است در قانون جزا، کتک‏ کاری جرم بوده و مجازات دارد و کسی که مورد ضرب و شتم قرار می‏گیرد می‏تواند به دادگاه مراجعه نماید که پس از رسیدگیهای معمول و تأیید پزشکی قانونی، مجرم به پرداخت دیه محکوم می‏گردد.
توضیح اینکه ماده 1130 قانون مدنی می‏گوید: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‏تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‏تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‏شود؛» (مفاد ماده مزبور در تاریخ 8/10/1361 توسط کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به صورت فعلی اصلاح گردیده است).

الزامات اثبات ضرب و شتم
یکی از الزاماتی که می تواند برای اثبات ضرب و شتم زن مورد استفاده قرار گیرد ، اعترافات خود شوهر در این زمینه ، شهادت شهود و همسایگان برای گرفتن تصمیم دادگاه است. موارد زیر تعاریف این الزامات است.


اعتراف یا اعتراف
اعتراف به این معنی است که شوهر در حضور قاضی یا مأمور اجرای قانون به کتک زدن همسرش اعتراف کرده و سپس اعتراف کتبی کرده و آن را امضا می کند.


علم قاضی
قاضی با توجه به شرایط موجود با دانش خود به نتیجه رسیده و حکم صادر می کند.


شهادت شهود
در مواردی که شوهر ادعا می کند زن در پاسخ به ادعای زن مبنی بر ضرب و شتم زن خود زنا کرده است. در این مورد ، شهادت شاهدان ، از جمله کودکان ، همسایگان ، نگهبانان و خادمان ، حقیقت را بیان می کند.

قسم
در برخی موارد قاضی از طرفین می خواهد سوگند یاد کنند تا جرم ضرب و شتم همسر را ثابت کند.

آمار
ضبط صدا یا فیلم ضرب و شتم توسط دادگاه بررسی می شود.
لازم به ذکر است که صرف داشتن گواهی پزشک قانونی در مورد میزان جراحت کافی نیست و باید علت این جراحات مشخص شود. در این صورت قاضی شواهد را بررسی و حکم نهایی را اعلام می کند.

عسر و حرج چیست؟

عسر و حرج یا قاعده لاحرج که در این ماده آمده به معنی مشقت شدید است که از قواعد معروف فقهی است و مبتنی بر آیاتی از قرآن کریم است. موارد مختلفی می‏تواند موجب این مشقت شدید در زندگی مشترک گردد که ضرب و شتم از جمله این موارد است.
حال با توضیحات فوق بدیهی است که چنانچه مردی عادت زشت کتک‏ کاری داشته باشد، تکرار این کار و محکومیتهای مکرر در این‏باره، از موجباتی است که دادگاه آن را برای زن عسر و حرج محسوب می‏نماید و به درخواست زن حکم طلاق را صادر می‏کند. البته بدیهی است که چنانچه خوف ضرر جانی و عدم تأمین جانی برای زن به وجود آمده باشد و حاکم دادگاه با توجه به اوضاع و احوال پرونده، شواهد، ادّله و قرائن این مطلب را احراز نماید قبل از محکومیتهای مکررِ مرد نیز اقدام به صدور حکم طلاق خواهد نمود.
همچنین در این‏باره زن می‏تواند به بند2 شروط ضمن‏العقد مندرج در سند نکاحیه (چنانچه زوجین آن را امضا کرده باشند) استناد کند که در صورت «سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدّی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید» زن مجوز طلاق خواهد داشت (شروط مذکور توسط شورای عالی قضایی طی مصوبه «34823/1 ـ 19/7/61» و «31823/1 ـ 28/6/62» به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردید که در دفترچه‏های نکاحیه درج شود و کلیه سردفتران هنگام انعقاد عقد نکاح می‏بایست آن شرایط را برای طرفین عقد کاملاً توضیح داده و روشن نمایند). و این شرط مبتنی بر فقه امامیه است که تقاضای طلاق از سوی زن را به لحاظ عدم رعایت حقوق واجبه وی که سوء رفتار و سوء معاشرت زوج از مصادیق آن است از موجبات طلاق می‏داند. زیرا از تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر حسن معاشرت می‏باشد و ماده 1103 قانون مدنی در این زمینه تصریح دارد که: «زن و شوهر مکلّف به حسن معاشرت با یکدیگرند». و مسلم است که صمیمیت و سازش و خوش‏رفتاری از سوی زوجین حسن معاشرت است و نزاع و کتک‏کاری توسط آنها، سوء معاشرت محسوب می‏گردد.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

مراحل طلاق توافقی                                                                                                           تفکیک اموال زن و مرد بعد از طلاق

طلاق به خاطر خیانت همسر                                                                                               طلاق وشرایط پرداخت اجرت المثل به زن

گواهی عدم امکان سازش                                                                                                   جهیزیه زن پس از طلاق

چه زنانی عده ندارند؟                                                                                                         طلاق توافقی چیست؟                                                                                                  

12شرط برای حق طلاق زن                                                                                                  همه چیز درباره طلاق 

2/5 - (8 امتیاز)