مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

حق طلاق|وکیل طلاق|وکیل خانواده|وکیل دادگستری|وکیل خوب|وکیل دادگستری

وکیل طلاق

مردی می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید ، زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در موارد 1119و 1129و 1130این قانون تقاضای طلاق می نماید طلاق زن به در خواست مرد به موجب ماده 1133 ق.م مرد می تواند هروقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد دادگاه راساً یا در صورتی که مقتضی بداند به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین.برای مشاوره حتما با یک  وکیل طلاق مشورت کنید.

 مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

مردی می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید ، زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در موارد 1119و 1129و 1130این قانون تقاضای طلاق می نماید طلاق زن به در خواست مرد به موجب ماده 1133 ق.م مرد می تواند هروقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد دادگاه راساً یا در صورتی که مقتضی بداند به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن وشوهر و جلوگیری از وقوع در مورد طلاق خواهد نمود وهرگاه مساعدت دادگاه برای حصول سازش به نتیجه نرسد دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد نمود.
پس بنابراین حق طلاق زن با مرد است ولی طرفین می توانند هر شرطی را که مخالف منقضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معین غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا طوری رفتار نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد .

 صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

مراحل طلاق توافقی                                                                                                           تفکیک اموال زن و مرد بعد از طلاق

طلاق به خاطر خیانت همسر                                                                                               طلاق وشرایط پرداخت اجرت المثل به زن

گواهی عدم امکان سازش                                                                                                   حق طلاق زن به خاطر ضرب و شتم مرد

چه زنانی عده ندارند؟                                                                                                         طلاق توافقی چیست؟                                                                                                  

جهیزیه زن پس از طلاق                                                                                                            همه چیز درباره طلاق 

به این مقاله امتیاز دهید