مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

خدمات قضائی و قانون بودجه سال 1396|وکیل دادگستری|وکیل خوب

بر اساس جدول بخش سیزده قانون بودجه سال 1396 برخی تغییرات و افزایش های عمده تعرفه های خدمات قضایی به شرح ذیل است:

1️- تقدیم شکایت کیفری با 100 درصد افزایش: 10 هزار تومان

2️- تمدید پروانه وکالت پایه یک با 14 درصد افزایش: 800 هزار تومان؛ و تمدید پروانه پایه دو با 11 درصد افزایش: 500 هزار تومان ……………….

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

بر اساس جدول بخش سیزده قانون بودجه سال 1396 برخی تغییرات و افزایش های عمده تعرفه های خدمات قضایی به شرح ذیل است:

1️- تقدیم شکایت کیفری با 100 درصد افزایش: 10 هزار تومان

2️- تمدید پروانه وکالت پایه یک با 14 درصد افزایش: 800 هزار تومان؛ و تمدید پروانه پایه دو با 11 درصد افزایش: 500 هزار تومان

3️- هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی، تأمین دلیل و تامین خواسته: با 27 درصد افزایش از 40 هزار تا 180 هزار تومان

4️- هزینه تطبیق اوراق با اصل: با 50 درصد افزایش: 1500 تومان

5️- هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده!: 5000 تومان (بدون سابقه)

6️- هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا: 20000 تومان (جدید)

7️- اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور: 50000 تومان (بدون سابقه!)

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

[/block]

به این مقاله امتیاز دهید