مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

خسارت ایام بازداشت| وکیل دادگستری|وکیل در تهران

افرادی که در جریان  تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود می توانند با رعایت ماده 14آ.د.ک (شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند) خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند ……………

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

افرادی که در جریان  تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود می توانند با رعایت ماده 14آ.د.ک (شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند) خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

در این موارد نمیتوان ادعای جبران خسارت کرد
باز داشت شخص ناشی از خودداری در ارائه اسناد و مدارک و ادله بی گناهی خود باشد
به منظور فراری دادن مرتکب جرم خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد
به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد
همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد

شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه ارگز تاریخ رای قطعی حاکی از بی گناهی درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس قوه قضائیه تقدیم کند در صورت احراز شرایط کمیسیون حکم به پرداخت خسارت میدهد و در صورت رد درخواست این شخص می تواند ظرف 20روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رییس قوه قضائیه به عمل می آید که رای صادره قطعی است

جبران این خسارت بر عهده دولت است و اگر معلوم شود بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم ، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضائی باشد دولت پس از جبران خسارت می تواتد به مسول اصلی مراجعه کند

به منظور پرداخت این خسارت صندوقی در وزارت دادگستری تاسیس می شود که بودجه آن هرسال از محل بودجه کل کشور تامین می گردد
✅منظور از منافع ممکن الحصول در ماده 14، منافعی است که در آینده ممکن است به وجود آید.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید