مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

در صورت انجام چه تخلفاتی وسیله نقلیه توقیف می شود؟

یکی از مواردی که عموم مردم به صورت روزمره خواسته یا ناخواسته با آن درگیر هستند تخلفات راهنمایی و رانندگی است و عدم اطلاع از قوانین افراد متخلف را وادار به واکنش در مقابل ماموران راهنمایی و رانندگی میکند که این موضوع گا‌ها به ارتکاب جرایم متعددی منجر شده است .

یکی از مواردی که عموم مردم به صورت روزمره خواسته یا ناخواسته با آن درگیر هستند تخلفات راهنمایی و رانندگی است و عدم اطلاع از قوانین افراد متخلف را وادار به واکنش در مقابل ماموران راهنمایی و رانندگی میکند که این موضوع گا‌ها به ارتکاب جرایم متعددی منجر شده است .
قانونگذار در قوانین مربوطه به صورت شفاف مواردی را که ماموران اجرا را ملزم به اعمال قانون میکند احصا کرده است و ضمانت اجرایی آن را نیز وضع نمود. در ادامه مطلب به موارد قانونی برخورد با متخلفین پرداخته خواهد شد.

موارد توقیف وسایل نقلیه طبق قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی به شرح زیر است و غیر از موارد مذکور به هیچ وجه خودرو به پارکینگ نخواهد رفت:
١- تصادفات منجر به جراحت یا فوت، در این فرض در واقع جدای از وضعیت قربانی وسیله نقلیه که آلت ارتکاب تخلف و یا جرم است ناچارا باید متوقف شود.
 ٢- رسیدن جریمه یا خلافی به یک میلیون تومان، به نظر می‌رسید به دلیل اعمال ابزار بازدارندگی قانونگذار این سقف را تعیین نموده است.
 ۴- در صورت همراه نداشتن مدارک، البته در صورت همراه داشتن شناسنامه خودرو توقیف نمیگردد و شناسنامه اخذ و راننده موظف است سریعا مدارک را به مامور برساند.
 ۵- رانندگی بدون گواهینامه

ارتکاب «همزمان» دو تخلف از موارد زیل هم باعث توقیف وسیله نقلیه می شود:

1-  حرکات نمایشی مثل دورزدن درجا و تک چرخ موتورسیکلت
2- تجاوز از سرعت مجاز تا ۳۰ کیلومتر
3- سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه
4- عبور از چراغ قرمز
5- حرکت به‌طور مارپیچ
6- تجاوز به چپ از محور راه
7- توقف در محل پارک ممنوع (به شرط عدم حضور راننده) در این مورد حتی اگر خودرو حمل و سوار بر جرثقیل حامل باشد و راننده یا مالک تقاضای تحویل خودرو را بنماید مامور مکلف است خودرو را تحویل دهد و اعمال جریمه نقدی کند.
8- توقف داخل پیاده رو (به شرط عدم حضور راننده)

در خصوص موتور سیکلت هم به شرط انجام تخلفات ذیل موتور سیکلت توقیف می شود:

1- حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز
2- ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف
3- حرکت نمایشی مارپیچ، تک‌چرخ، حمل یدک
4- عدم استفاده از کلاه ایمنی 
5- تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار یک ماهتوقیف می گردد.

قطعا تمامی این قوانین برای ایجاد محیط رانندگی امن برای شهروندان است و متخلف اولین شخصی است که از آثار تخلف خود آسیب خواهد دید.

به این مقاله امتیاز دهید