مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

دیه فک

دیه فک به شرح زیر است :

1 – قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان های پایین است ، دیه کامل ، هر کدام از آنها نصف دیه کامل و مقداری از آنها به همان نسبت دیه دارد. …………………

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

دیه فک به شرح زیر است :

1 – قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان های پایین است ، دیه کامل ، هر کدام از آنها نصف دیه کامل و مقداری از آنها به همان نسبت دیه دارد.

2 – دیه فک، مستقل از دیه دندان و سایر اعضاء است و اگر با فک، دندان یا غیر آن از بین برود یا آسیب ببیند هر کدام دیه یا ارش جداگانه دارد.

3 – جنایتی که موجب کندی حرکت فک شود، ارش دارد و چنانچه مانع جویدن یا موجب نقص آن شود، ارش آن نیز افزوده می شود.

4 – از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا، موجب ارش است.

5 – شکستگی استخوان فک پایین مشمول حکم شکستگی استخوان و شکستگی استخوان فک بالا مشمول حکم شکستگی استخوان های سر و صورت است.

6 – فلج کردن فک پایین، دوسوم دیه کامل و قطع فک فلج، یکسوم دیه کامل دارد .

 صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

خسارت از دید حقوق

نرخ دیه94

[/block]

به این مقاله امتیاز دهید