مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

راهکار دریافت انحصار وراثت سرقفلی

نحصار وراثت سرقفلی 

یک بازرگان یا کاسب در گذر زمان شهرتی به در اثر جذب مشتری پیدا می کند که به آن حق سرقفلی گفته می شود و یک دارایی نامحسوس و نامشهود می باشد.

 

صدای وکیل مشاوره حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

 

و فقط شامل امور تجاری است ، لذا در این مقاله به بررسی انحصار وراثت سرقفلی پرداخته شده است.

انحصار وراثت سرقفلی

در رابطه با انحصار وراثت سرقفلی می توان عنوان نمود که انحصار وراثت یعنی اینکه از طریق مراجع قانونی مانند شورای حل اختلاف یا دادگاه عمومی ، تعداد وراث متوفی و سهم الارث هر یک از آنها مشخص گردد ،لذا جهت دریافت گواهی انحصار وراثت لازم است مراحلی طی گردد که یکی از این مراحل تسلیم اظهارنامه ی مالیاتی کلیه ی اموال منقول و غیرمنقول متوفی می باشد تا ضمن ارزش گذاری آنها ، مالیات بر ارث نیز تعیین و جهت پرداخت آن از سوی وراث اقدام گردد ، لذا سرقفلی نیز جزء اموال متوفی می باشد و در لیست اموال متوفی باید درج گردد .

متقاضی انحصار وراثت در کلان شهر با مراجعه به شورای حل اختلاف و در شهرستان ها با مراجعه به دادگاه عمومی حوزه ی آخرین محل اقامت متوفی ، می تواند درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نماید که در این راستا باید فرم مخصوصی که کلیه اطلاعات و مشخصات افراد ذینفع در ارث باید در آن درج گردد

فرم انحصار وراثت به همراه مدارکی چون ؛ شناسنامه ، سند ازدواج و گواهی فوت متوفی ، کپی و اصل شناسنامه های کلیه وراث ، وصیت نامه در صورت وجود ، رسید مالیاتی و استشهادیه ای را تحویل شورای حل اختلاف یا دادگاه نماید که پس از آن نیز آگهی انحصار وراثت متوفی برای یک نوبت در شهرها با هزینه ی متقاضی جهت اطلاع عموم مردم در روزنامه های کثیرالانتشار منتشر خواهد شد و در روستا در معابر و اماکن عمومی منتشر می شود و چنانچه ظرف یک ماه از اعلام آن ، اعتراضی وجود نداشت ، دادگاه یا شورای حل اختلاف بدون تشکیل جلسه ی رسیدگی ، گواهی انحصار وراثت اموال متوفی را برای وراث صادر خواهد کرد.

برگه استشهادیه

بر اساس گواهی انحصار وراثت تعداد وراث و سهم الارث هر یک مشخص می شود که پس از آن وراث در کلیه اموال متوفی به صورت مشاع مالک هستند و بدون اجزای هیچ کدام نمی توان در اموال دخل و تصرف نمود ، لذا چنانچه حتی یک نفر از وراث اجازه فروش یا اجاره ی ملکی را ندهد ، دیگر وراث کار نمی توانند انجام دهند و باید رضایت فرد مخالف را جلب نمایند.

از آنجا که شخصیت فرد متوفی در ورثه ی وی ادامه می یابد ، انحصار وراثت سرقفلی نیز پس از فوت مالک آن به وراث وی منتقل می گردد و وراث می توانند در تقسیم ارثیه ، سرقفلی را به هر شکلی که با یکدیگر توافق کنند در سهم خود قرار دهد و در این حالت نیز به رضایت و اجازه ی فردی که ملک را اجاره کرده است ، در صورت عدم وجود حق انتقال به غیر، نیازی نخواهد بود. 

استشهادیه، فرمی است که دو نفر شاهد که متوفی و وراث وی را می شناسند با امضاء محضری و ثبتی ، شاهد می دهند که این تعداد افراد ، وراث متوفی می باشند.

 

صدای وکیل مشاوره حقوقی – تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

 

به این مقاله امتیاز دهید