مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

رهن_اجاره|وکیل پایه یک دادگستری|وکیل خوب|وکیل باتجربه|

متاسفانه مستاجران بسیاری را میبینیم که از این موضوع شاکی هستند که صاحب خانه پول رهن آنها را پس نداده و نمیدهد،

در این حالت تنها راه برای مستاجر این است که به دادگاه مراجعه کند و دادخواستی مبنی بر مطالبه ی مبلغ رهن خود کند، …………………

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

متاسفانه مستاجران بسیاری را میبینیم که از این موضوع شاکی هستند که صاحب خانه پول رهن آنها را پس نداده و نمیدهد،

در این حالت تنها راه برای مستاجر این است که به دادگاه مراجعه کند و دادخواستی مبنی بر مطالبه ی مبلغ رهن خود کند،

اما آیا راه دیگری برای اینکه صاحب خانه چنین بدقولی هایی کمتر کند و مستاجر در شرایط سختی که هست تازه مجبور به اینکه دنبال پول رهن خود باشد، وجود دارد؟!

یکی از راهکارها را در این مبحث برای شما عنوان میکنیم:

در قراردادی که بین موجر و مستاجر در دفتراملاک تنظیم میشود یکی از بندها در رابطه با این است که اگر مستاجر پس از اتمام مدت اجاره خانه را تخلیه نکند به ازای هر روز تاخیر  مبلغی را به عنوان جریمه باید پرداخت کند، بنابراین مستاجر به خاطر اینکه متحمل پرداخت هزینه های بیشتر نشود سعی میکند در زمان مقرر خانه را تخلیه کند،

همین قانون و قرار را میتوان به صورت برعکس بین موجر و مستاجر در قسمت توضیحات عنوان کرد،به این صورت پس از اتمام مدت قرارداد اگر صاحب خانه مبلغ رهن را به مستاجر پس ندهد به ازای هر روز تاخیر متحمل پرداخت مبلغی معین جریمه شود.

شاید این راهی باشد برای اینکه حداقل مستاجر و موجر از حقوق یکسانی برخوردار باشند.

 

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

تقاضای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی وبهمراه تعیین اجاره بها تقاضای الزام به تنظیم سند انتقال سرقفلی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
تقاضای الزام به تحویل و تنظیم سند رسمی ا نتقال حقوق ناشی از کسب و پیشه و تحویل مغازه الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره تقاضای تخلیه به علت تغییر شغل یا تغیر نحوه استفاده از عین مستاجره
تقاضای الزام خوانده به تجویز انتقال منافع و حق کسب وپیشه وتجارت ویا تجویز انتقال منافع مورد اجاره به ثالث صدور حکم مبنی بر افزایش ما الاجاره تقاضای تخلیه به لحاظ تاخیر در پرداخت اجاره بهاو یا عدم پرداخت اجاره بها مستندا به تبصره۱ماده۱۴قانون۱۳۵۶
تقاضای تخلیه مورد اجاره به لحاظ امتناع مستاجر از حضور در دفتر خانه جهت تنظیم سند رسمی اجاره تقاضای فسخ اجاره و تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ انتقال قطعی تقاضای تخلیه به علت تعدی و تفریط خوانده مستاجر
تقاضای تعیین اجار بها به مبلغ…ریال و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره و جبران مابه التفاوت با جلب نظر کارشناس تقاضای صدور حکم بر تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ احتیاج شخصی تقاضای تخلیه به منظور نوسازی و یا تعمیرات اساسی
تقاضای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی یا حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی اجاره تقاضای صدور حکم برابطال اجرائیه دائر بر تخلیه ملک مورد اجاره صدور حکم بر تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ مرکز فساد قراردادن آن
ااستمهال از… ویا تقاضای مهلت برای تخلیه وتحویل مورد اجاره به لحاظ عسروحرج تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ عسروحرج تقاضای تخلیه به علت انتقال به غیر بدون مجوز مورد اجاره
تقاضای تامین دلیل تخلیه وتحویل ملک مورد اجاره به علت انقضای مدت تقاضای الزام به تعمیرات اساسی مورد اجاره تقاضای صدور قرار تامین دلیل
تقاضای مطالبه اجرت المثل تقاضای الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه معادل…ریال تقاضای تخلیه وتحویل عین مستاجره به لحاظ انقضا ءمدت اجاره
به این مقاله امتیاز دهید