مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

روش های دریافت انحصار وراثت شهید

انحصار وراثت شهید

انحصار وراثت ، عملی قانونی است که به موجب گواهی صادر شده با این عنوان ، تعداد وراث و سهم الارث هر یک از آنها مشخص می شود ، از این رو در این مقاله به بررسی انحصار وراثت شهید پرداخته شده است .

 

صدای وکیل مشاوره حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

 

در رابطه با انحصار وراثت شهید می توان عنوان نمود که با شهادت فرد ، کلیه اموال منقول و غیرمنقول شهید به وراث وی منتقل می شود که جهت تقسیم آن ، ابتدا باید گواهی انحصار وراثت صادر گردد .

جهت انحصار وراثت شهید ، باید متقاضی انحصار وراثت که می تواند از وراث یا افراد ذینفع باشد ، به شورای حل اختلاف مراجعه نماید و در فرم مخصوص درخواست انحصار وراثت ، اسامی کلیه وراث و مشخصات آن را درج نماید و مدارکی چون ؛ گواهی فوت و شناسنامه ی شهید ، کپی و اصل شناسنامه ی کلیه وراث ، سند ازدواج شهید در صورت تاهل ، وصیت نامه ی شهید در صورت وجود ، و استشهادیه ای را تحویل نماید تا پس از انتشار آگهی انحصار وراثت در روزنامه های کثیرالانتشار برای یک نوبت به هزینه ی متقاضی ، در صورت نبود اعتراض به آن ظرف مدت یک ماه ، گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف بدون تشکیل جلسه رسیدگی صادر گردد .

در روستا ، بدون نیاز به درج آگهی انحصار وراثت در روزنامه ، اعلامیه ای در اماکن و معابر عمومی روستا درج می شود و پس از یک ماه در صورت عدم وجود اعتراض به آن ، گواهی انحصار وراثت برای وراث صادر می شود .

افراد ذینفع می توانند ، طلبکار ، وصی ، یا فردی که به نفع او وصیت شده یا فردی که طلبی از وراث دارد ، باشند .
استشهادیه ، برگه ای است که در آن دو نفر شاهد که متوفی و وراث وی را می شناسند ، با امضاء ثبتی ، شهادت می دهند که این تعداد اسامی ، وراث شهید می باشند .

مالیات انحصار وراثت شهید

در مواردی عادی با فوت شخص ، جهت صدور گواهی انحصار وراثت باید رسید مالیاتی نیز جهت تعیین مالیات بر ارث ، از اداره ی دارایی اخذ شده و همراه با دیگر مدارک ، تحویل شورای حل اختلاف شود ، اما طبق قانون ، اموال شهدا از پرداخت مالیات بر ارث معاف هستند ، از این رو نیازی به تهیه ی رسید مالیاتی نمی باشد .

رسید مالیاتی ، اظهارنامه ی مالیاتی است که با صورت برداری از اموال منقول و غیرمنقول متوفی توسط کارشناس اداره ی دارایی و ارزش گذاری اموال جهت تعیین مالیات بر ارث ، صادر می شود .

با صدور گواهی انحصار وراثت شهید ، وراث ایشان در کلیه اموال به صورت مشاع مالک بوده و تا صدور سند رسمی اموال هر یک از وراث بر اساس سهم الارث ، هیچ کس اجازه دخل و تصرف در اموال را نخواهد داشت مگر با اجازه و رضایت کلیه وراث .

 

صدای وکیل مشاوره حقوقی – تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

 

 
به این مقاله امتیاز دهید