مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

روش های قانونی مطالبه مهریه

مطالبه مهریه از نظر قانون

مهر بر وزن شهر، مال معینی است که بر سبیل متعارف، زوج (مرد) به زوجه (زن) در عقد نکاح می دهد و یا به نفع زوجه بر ذمه می گیرد.

 

صدای وکیل مشاوره حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زن به مجرد عقد، مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن بنماید. بر طبق قانون زوجه یا وکیل وی از دو طریق می توانند مهریه را به صورت قانونی مطالبه کنند:

  1. زوجه با مراجعه به دفترخانه ای که عقد ازدواج در آنجا به ثبت رسیده است و اداره اجرای اسناد رسمی ثبت تقاضای وصول مهریه خود را می نماید و با معرفی اموال زوج (غیر از مستثنیات دین) تقاضای توقیف آن را می نماید و در صورتیکه زوج، کارمند هم باشد امکان توقیف حقوق به میزان یک سوم و یا یک چهارم آن، (بسته به شرایط زوج) وجود دارد.
  2. راه دیگر مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست مطالبه مهریه و رسیدگی به آن در جلسه دادگاه به صورت حضوری و یا غیابی و صدور دادنامه و گذشتن مواعد اعتراض اعم از واخواهی و تجدید نظر و قطعیت دادنامه صادره و تشکیل پرونده اجرایی و صدور اجراییه، می باشد. البته لازم به ذکر است قوه قضاییه در سالهای اخیر در اکثر استانها اقدام به تشکیل دفاتر خدمات قضایی نموده است که این امر در تسهیل، تسریع و الکترونیکی نمودن امور قضایی نقش به سزایی داشته است.

در رابطه با ثبت دادخواست مطالبه مهریه خواهان (زوجه) با مراجعه اولیه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارایه مدارک مورد نیاز اقدام به ثبت دادخواست نموده که این دادخواست از طریق آن دفاتر به مجتمع مربوطه (صالحه) ارسال و در یکی از شعب دادگاه خانواده ثبت و پیگیری می گردد. در مطالبه مهریه از طریق دادگاه می توان با ثبت دادخواست اعسار، از پرداخت هزینه دادرسی معاف شد. در این صورت با ضمیمه کردن شهادت شهود و حضور شهود و شهادت انان بر عدم تمکن مالی خواهان در پرداخت هزینه دادرسی و صدور رای مبنی بر اعسار، خواهان از پرداخت هزینه دادرسی معاف می شود. البته لازم به ذکر است هزینه دادرسی طبق دادنامه صادره از دادگاه جزء خسارات دادرسی، از زوج دریافت خواهد گردید. برای اجرای مهریه فوری با متخصصین ما در صدای وکیل تماس بگیرید.

صدای وکیل مشاوره حقوقی – تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

به این مقاله امتیاز دهید