مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

رویه دادگاه خانواده در مورد طلاق توافقی | وکیل طلاق | طلاق توافقی

در طلاق توافقى زوجین هر دو متقاضى طلاق بوده و در تمامى امور با یکدیگر توافق کردهاند که باید با مراجعه شخصى به دادگاه خانواده یا توسط وکیل خانواده خود را اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه نفقه ایام عده حضانت فرزند بعد از طلاق ملاقات فرزند شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم کنند، برای اجرا شدن طلاق اخذ گواهى عدم امکان سازش الزامى است.برای مشاوره حتما با یک  وکیل طلاق مشورت کنید.

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

بهترین وکیل طلاق توفقی در تهران
بهترین وکیل طلاق توفقی در تهران

در طلاق توافقى زوجین هر دو متقاضى طلاق بوده و در تمامى امور با یکدیگر توافق کردهاند که باید با مراجعه شخصى به دادگاه خانواده یا توسط وکیل خانواده خود را اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه نفقه ایام عده حضانت فرزند بعد از طلاق ملاقات فرزند شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم کنند، برای اجرا شدن طلاق اخذ گواهى عدم امکان سازش الزامى است ضمن اینکه دادگاه پس از بررسی موضوع مساله را به داوری ارجاع میدهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم میکند دادگاه به زوجین اعلام میکند که داورانى از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفى کنند، چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفى کنند دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور میکند داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان متاهل معتمد دارای حسن شهرت و حداقل دارای 40 سال تمام بوده و تا حدودی با وضعیت روحى زوجین آشنا باشند (یا بعد از نصب در جریان زند و اختلاف آنان قرار گیرند) داوران سعى در ایجاد سازش میان زوجین میکنند و چنانچه موفق به این کار نشوند با اعلام مراتب به دادگاه خانواده دادگاه مذکور درخواست گواهى عدم امکان سازش صادر میکند تا با مراجعه به یکى از دفاتر ثبت طلاق حکم صادره اجرا صیغه طلاق جاری و وارد شناسنامه زوجین شود دادگاه در هنگام صدور گواهى عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه باردار نیست و رویه قضایى در این مورد آن است که زوجه برای معاینه و صدور گواهى به پزشک مورد اعتماد (معمولا پزشکى قانونى) معرفى میشود یا آن که دادگاه بر مبنای اقرار زوجه به باردار نبودن مراتب را گواهى میکند مدت اعتبار گواهى عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است و اگر تا پایان آن مدت طرفین یا یکى از آنها برای ثبت به دفترخانه مراجعه نکند گواهى مذکور از درجه اعتبار ساقط است ماده 1129 قانون مدنى میگوید در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن مىتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق مىکند همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه به دادگاه تعیین داور و سرانجام تعیین مدت معین برای حل و فصل اختلافات به ظاهر آن است که شاید طى این دوران زن و شوهر پشیمان شده و به زند مشترک خود بازگردند از سوی دیگر گفته مىشود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق یک طرفه طلاق کاسته میشود حال اگر مردی با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند زن حق دارد به دفترخانه برود و دفترخانه موظف است احضاریهای برای شوهر بفرستند و اگر شوهر حضور پیدا نکرد زن باید برای گرفتن وکالت در توکیل به دادگاه مراجعه کند (وکالت در توکیل در اینجا بدین معنا است که قاضى با انتقال این وکالت به زن به او حق میدهد به جای شوهر نسبت به طلاق خود اقدام کندچون در قانون طلاقدهنده مرد است زن بدین ترتیب میتواند به وکالت از شوهر این کار را انجام بدهد با درخواست زن دادگاه میتواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر کند و به او وکالت در توکیل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارایه حکم عدم امکان سازش و وکالتنامه فوق الذکر خود را طلاق دهد حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند مرد شخصا با مراجعه به آنجا و ارایه گواهى عدم امکان سازش میتواند صیغه طلاق را جاری کند و دفترخانه موضوع را به زن ابلاغ خواهد کرد در صورت مراجعه به وکیل باید این نکته را مد نظر داشت که یک وکیل نتواند از طرف هر دو نفر یعنى زوج و زوجه وکالت در طلاق را داشته باشد اگر زوجه از زوج وکالت در طلاق را داشته باشد وکیل دادگستری در واقع وکیل با واسطه زوج خواهد بود بنابراین حضور زوجه در دادگاه و امضای دادخواست و سایر مدارک از سوی او الزامى است مگر اینکه زوج و زوجه هر کدام به دو نفر وکیل دادگستری برای انجام امور وکالت بدهند که در این صورت نیاز به حضور هیچ یک از زوجین در دادگاه نیست و تمامى اقدامات حتى ثبت و انجام تشریفات طلاق بدون حضور آنها انجام میشود.

 اگر قصد مشاوره با بهترین وکیل طلاق را دارید می توانید با شماره 02166567311 (6 خط ویژه) تماس بگیرید و از خدمات بی نظیر مجموعه صدای وکیل بهره ببرید.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

 مطالب مرتبط

مراحل طلاق توافقی                                                                                                           تفکیک اموال زن و مرد بعد از طلاق

جهیزیه زن پس از طلاق                                                                                               طلاق وشرایط پرداخت اجرت المثل به زن

گواهی عدم امکان سازش                                                                                                   حق طلاق زن به خاطر ضرب و شتم مرد

چه زنانی عده ندارند؟                                                                                                         طلاق توافقی چیست؟                                                                                                  

12شرط برای حق طلاق زن                                                                                                  همه چیز درباره طلاق 

به این مقاله امتیاز دهید