مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

سرقت مقرون به پنج شرط مشدد _ وکیل سرقت

هرگاه سرقت، جامع شرایط حد نباشد ولی تمامی شرایط زیر را داشته باشد مرتکب به ۵ تا ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

الف) سرقت در شب واقع شود. ……………………..

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

هرگاه سرقت، جامع شرایط حد نباشد ولی تمامی شرایط زیر را داشته باشد مرتکب به ۵ تا ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

الف) سرقت در شب واقع شود.

ب) سرقت توسط دو یا چند نفر انجام شود.

ج) یک یا چند نفر از سارقان، حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند.

د) سارقان از دیوار بالا روند یا حرز را بشکنند یا کلید ساخته و یا خود را همانند کارمندان دولتی معرفی کرده باشند.

ه) در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

 

 

مطالب مرتبط

سرقت|وکیل سرقت|وکیل مدافع سارق|وکیل خوب|وکیل با تجربه|آدرس وکیل|شماره وکیل

وظیفه سارق در مقابل مال باخته|وکیل دزدی|وکیل سرقت|وکیل مال باخته|وکیل سارق|وکیل خوب

اجرای حد در صورت تعدد جرم سرقت _ وکیل سرقت

سرقت های تعزیری_ وکیل سرقت

به این مقاله امتیاز دهید