مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سه مزیت مهم در طلاق توافقی – نکات طلاق توافقی

سه مزیت مهم در طلاق توافقی

آیا شما هم به فکر طلاق توافقی هستید حل مشکل یعنی طلاق توافقی مزیت های دارد که سعی کردیم در این مقاله به نکات طلاق توافقی اشاره کنیم با گروه وکلای صدای وکیل در مقاله همراه باشید.برای مشاوره حتما با یک  وکیل طلاق مشورت کنید.

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل پایه یک دادگستری – مهریه – طلاق

عدم حضور زوجین یکی از مهمترین نکات طلاق توافقی

در زمانی که تقاضای طلاق توافقی و مرکز مشاوره مطرح است بی شک انصراف از آن با اراده زوجین یا یکی از آنان ممکن است. ماده 25 قانون جدید حمایت خانواده در این خصوص صراحت دارد ولی پذیرش یا عدم پذیرش انصراف در مراحل بعدی در قانون تصریح نشده است. با وجود این می توان گفت تا زمانی که گواهی عدم امکان سازش صادر نشده و دادگاه تصمیم خود را در این باره اتخاذ نکرده اعلام انصراف نافذ است و مانع صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد شد. اما بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش پذیرش اعلام یک جانبه انصراف، دشوار به نظر می رسد ،زیرا گواهی امکان سازش به هریک از زوجین اختیار می دهد که آن را در مدت مقرر به دفترخانه طلاق ارائه و طبق مقررات و تشریفات قانونی اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را درخواست کند . البته زوجین می توانند با توافق « اعلام انصراف » نمایند و در این صورت گواهی امکان سازش که به در خواست زوجین صادر شده اعتبار خود را از دست خواهد داد. هم چنین طرفین می توانند از ارائه آن به دفترخانه ظرف مدت مقرر سه ماهه ، خودداری کنند که در این صورت نیز گواهی مزبور از درجه اعتبار ساقط خواهد شد ماده 34 قانون جدید حمایت خانواده در ادامه به ذکر چند نظر مشورتی را در این رابطه اشاره می کنیم.

نظرات مشورتی در خصوص عدم حضور زوجین در طلاق توافقی

چنانچه زوجه از دادگاه تقاضای طلاق کرده باشد و در دادگاه به طرفین به طلاق مثلا طلاق توافقی توافق کرده باشند و دادگاه حکم به طلاق صادر کرده باشد ، اجرا حکم موکول به موافقت بعدی زوج نیست و با تقاضای اجراء حکم از طرف زوجه ، طلاق در دفتر ثبت و در صورت استنکاف زوج ، مدیر دفتر به جای زوج دفتر را امضاء می کند لکن اگر زوج تقاضای طلاق بکند  و براساس توافق طرفین اجازه طلاق و گواهی عدم امکان سازش صادر شود اجارء طلاق موکول به اراده زوج است و از توافق قبلی عدول کند کا این که بعد از وقوع طلاق نیز می تواند رجوع کند اضافه کند در طلاق خلع چنانچه زوجه قبل از انقضاء ایام عده به مهر خود رجوع کند طلاق خلع مبدل به طلاق رجعی می گردد و زوج نیز متقابلا حق دارند  که تا عده باقی است به ازدواج رجوع کند.

چنانچه زوجه در قبل بذل حقوق خود و از جمله مهریه اصرار بر طلاق داشته و زوج نیز با شرایط زوجه موافقت کرده و به این ترتیب حکم بر طلاق صادر و حکم صادره قطعی گردیده باشد قطع نظر از این که حکم قطعی طلاق لازم اجرا است ، اساسا چنین طلاقی ماهیتا خلعی و بائن بوده و در صورت عدم حضور زوج برای اجرای صیغه طلاق دادگاه می تواند وفق مقررات قانونی نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نماید.

با توجه به اینکه دادگاه بر حسب نوع خواسته خواهان گواهی عدم امکان سازش صادر و یا حکم به طلاق می دهد و در طلاق خلعی بذل مهریه منوط به رضایت شخص زوج است ، اراده زوجه یا رضایت یک جانبه وی کفایت برای صدور طلاق توافقی ندارد. بنابراین ، در صورتی که دادگاه حکم به طلاق رجعی صادر نماید ، تنها با توافق طرفین به خلع می توان طلاق داد و این حالت منع شرعی ندارد. اما دستور به اجرای صیغه طلاق توافقی  بدون رضایت زوج و صدور حکم دادگاه و صرفا به تقاضای زوجه فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.

کوتاه بودن زمان صدور گواهی مربوط به اجرای طلاق

گواهی مربوط به اجرای طلاق توافقی در کوتاه ترین زمان ممکن  صادر می شود که با بهره مندی از وکیل طلاق کمتر از یک هفته (3 الی 4 روز) به طول می انجامد و در صورتیکه طلاق توافقی بدون وکیل انجام پذیرد، این مدت بین 15 الی 30 روز کاری زمان می برد. این زمان در شهرهای مختلف کشور می تواند متفاوت باشد. با توجه به این موضوع باید گفت که گاها پیش می آید که انجام تمامی مراحل طلاق توافقی در برخی مناطق به یک روز هم نمی کشد. مدت زمان طی کردن مراحل طلاق توافقی که شامل ثبت دادخواست در سایت عدل ایران، ثبت کد رهگیری در دفاتر خدمات قضایی، تعیین شعبه و دادگاه، مراجعه به شعبه و صدور رأی گواهی عدم امکان سازش است

عدم وجود حق رجوع در طلاق توافقی

 عدم وجود حق رجوع یکی دیگر از نکات طلاق توافقی می باشد که بواسطه ی اقاله بودن و مبنایی که عقد با عقد از بین رفته و با ایقاع امکان عود ندارد عدّه داریم اما حق رجوع نداریم. چون دو اراده آن را منحل کرده است. نمیتوان حق رجوع یک طرفه را برای مرد بدون دلیل قانونی قائل باشد در طلاق غیرتوافقی چون یک اراده مرد، عقد را از بین میبرد همان اراده هم میتوانست آن را احیا کند. اما در طلاق توافقی فقط دو اراده سابق، آن هم در قالب عقد جدید نکاح میتواندآن را احیاء کند.

چنانچه گفته شد عقود موجد با عقد غیرموجد و یا ایقاع منحل میشوند در طلاق توافقی هم اقاله خود یک عقد است، عقد سابق یعنی نکاح را منحل کرده است و بر همین اساس هم چون عقد منفی عقد موجد را منحل کرده است دیگر امکان رجوع که از آثار طلاق است در اینجا وجود ندارد چرا که در حالی که عقد با عقد دیگر که حاصل اراده مشترک است منحل شود دیگر با اراده احد از ایشان امکان بازگشت به حالت سابق و احیاء را نخواهد داشت بر همین اساس قائل به وجود حق رجوع در طلاق توافقی برای مرد نخواهیم بود و وی را صاحب چنین حقی نخواهیم شناخت.

 

مشاوره طلاق با وکیل طلاق + 02166567311 (6خط ویژه)

به این مقاله امتیاز دهید