مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سوالاتی در مورد آدم ربایی

سوالات آدم ربایی (گلچین پرسش‌های مردمی در طی ۸ سال)…

 1. آیا آدم ربایی در زمره جرائم قابل گذشت است؟
  خیر آدم ربایی در زمره جرائم غیر قابل گذشت میباشد به این صورت که اگر شاکی هم گذشت کند فقط موجب میشود تا در مجازات آدم ربا تخفیف قائل شود و به هیچ عنوان موجب از بین رفتن تمامی مجازات نمیشود.
 2. در صورتیکه راننده تاکسی در راه رساندن مسافر تغییر مسیر بدهد آدم ربایی میباشد؟
  در صورتیکه راننده تاکسی مسافر را با زور و تهدید به محل دیگری انتقال دهد آدم ربایی میباشد.
 3. آیا مجازات شلاق نیز برای آدم ربایی در نظر گرفته خواهد شد؟
  خیر مجازات آدم ربایی بین 5 تا 155 سال حبس میباشد و مجازات شلاق منظور نخواهد شد.
 4. آیا اگر بوسیله دوچرخه فردی ربوده شود آدم ربایی محقق شده است؟
  بله منظور از وسیله نقلیه شامل دوچرخه هم خواهد شد استفاده از وسیله نقلیه موجب تشدید مجازات آدم ربایی است.
 5. در صورتیکه فرزند کمتر از 15 سال ربوده شود چقدر مجازات تعیین خواهد شد؟
  ربودن فردی که کمتر از 15 سال سن دارد موجب تشدید مجازات میباشد و ممکن است 15 سال حبس در نظر گرفته شود.
 6. انتقال فرد از محلی به محل دیگر بدون زور و تهدید آدم ربایی میباشد؟
  خیر جا به جا کردن و انتقال فرد از محلی به محل دیگر حتما باید با زور و تهدید و بدون رضایت فرد باشد تا بتوانیم آن را آدم ربایی تلقی کنیم.
 7. اگر فردی خواب و یا بیهوش باشد و به محلی دیگر برده شود آدم ربایی میباشد؟
  بله در صورتیکه جا به جایی فرد بدون رضایت و حتی در حالت خواب و یا بیهوشی باشد آدم ربایی محقق شده است.
 8. اگر آدم مرده ای به محل دیگری برده شود آدم ربایی میباشد؟
  خیر جا به جایی فرد از محلی به محل دیگر حتما باید در مورد انسان زنده باشد و حمل انسان مرده آدم ربایی نخوا 
1/5 - (1 امتیاز)