مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سوالات در مورد تهدید

سوالات تهدید (گلچین پرسش‌های مردمی در طی ۸ سال)

 1. آیا هر تهدیدی جرم محسوب میشود؟
  خیر هر تهدیدی جرم نمی باشد چنانکه اگر شخصی، دیگری را تهدید کند که اگر به مزاحمتهای خود ادامه بدهد باتوجه مدارکی که دارد نزد مراجع قضایی شکایت خواهد نمودچنین امری تهدید کیفری و مستوجب مجازات نمی باشد.
 2. آیا تهدید تلفنی و پیامکی قابل پیگیری است؟
  بله تهدید چه به صورت حضوری انجام شده باشد و چه از طریق پیامک شده باشد از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری میباشد.
 3. آیا می توانم با استناد به صدای ضبط شده شخصی که من را تهدید کرد از او شکایت کنم؟
  می توانید با استناد به صدای ضبط شده بابت تهدید شکایت کنید و لیکن صدای ضبط شده تنها به علم قاضی کمک می کند و در صورتی که دلیل دیگری برای آن نداشته باشید ممکن است شکایت شما رد شود.
 4. اگر پسر، دختری را تهدید به انتشار عکس و فیلم شخصی او کند مجازات دارد؟
  می توانید تحت عنوان تهدید به انتشار عکس و فیلم های شخصی از ایشان شکایت نمایید اما ممکن است در این حین رابطه نامشروع شما نیز اثبات شود که در اینصورت برای هر دو نفر شما مجازات در نظر گرفته می شود.
 5. از شخصی بابت تهدید شکایت کرده ام چه مجازاتی برای او در نظر می گیرند؟
  مجازات تهدید تا 744 ضربه شلاق یا از دو ماه تا دو سال زندان است.
 6. تهدید کردن افراد به دادن نوشته، سند و یا امضا چه مجازاتی دارد؟
  هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
 7. هرگاه فردی دیگری را تهدید به قتل و یا انتشار عکس های شخصی کند چه مجازاتی دارد؟
  هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرقی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
 8. اگر فرد معلولی به فرد ورزشکاری بگوید تو را میکشم تهدید میباشد؟
  اگر شخص ناتوانی که از لحاظ جسمی ضعیف است ورزشکاری را تهدید کند که در صورت عدم انجام کاری وی را می کشد به دلیل اینکه تهدید کننده توانایی انجام مورد تهدید را ندارد تهدید صورت نگرفته است.
به این مقاله امتیاز دهید