مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

شرایط توارث و انفاق و حضانت در حقوق مدنی

توارث و انفاق و حضانت

 

شرایط توارث چیست؟
معنا و مفهوم نسب، همان قرابت، خویشاوندی و خویشی است و در اصطلاحات حقوقی، خویشاوندی دو نفر است حال فرقی نمی‌کند که یکی از آن ها از یک نسل

صدای وکیل مشاوره حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

 

 دیگر یا هردو متعلق به شجره و نسل شخص ثالثی باشند. 

معنا و مفهوم نسب، همان قرابت، خویشاوندی و خویشی است و در اصطلاحات حقوقی، خویشاوندی دو نفر است حال فرقی نمی‌کند که یکی از آن ها از یک نسل دیگر یا هردو متعلق به شجره و نسل شخص ثالثی باشند.

قرابت هم خانواده نسب است و زمانی که همه خویشاوندان نسبی رابطه خونی طبیعی داشته باشند، در این صورت همگی نسبت به هم نسب خواهند داشت. ولی رابطه پدر و مادر با فرزند نیز رابطه خونی طبیعی بوده که به طور مستقیم و بدون هیچ عامل دخالت کننده‌ای یا از بطن مادر ایجاد شده است.

 

صدای وکیل مشاوره حقوقی – تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

 

 
به این مقاله امتیاز دهید