مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

شرایط حذف پسوند از شناسنامه

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺣﺬﻑ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ
ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﯾﺮ ﺣﺬﻑ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ ﻧﺎﻡ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ :
1- ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻭﺍﮊﻩ ﻭ ﻧﺎﻡ ﻣﺤﻞ ﯾﺎ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﯼ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ، ﺗﺒﺮﯾﺰﯼ ﺭﺍﺩﻣﻨﺶ ﻭ ﻧﻈﯿﺮ ﺁﻥ ………………

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺣﺬﻑ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ
ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﯾﺮ ﺣﺬﻑ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ ﻧﺎﻡ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ :
1- ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻭﺍﮊﻩ ﻭ ﻧﺎﻡ ﻣﺤﻞ ﯾﺎ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﯼ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ، ﺗﺒﺮﯾﺰﯼ ﺭﺍﺩﻣﻨﺶ ﻭ ﻧﻈﯿﺮ ﺁﻥ
2- ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻭﺍﮊﻩ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺍﯾﻞ ﯾﺎ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ : ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ، ﺯﺍﺭﻭﻧﺪﯼ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﻥ
3- ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻭﺍﮊﻩ ﻭ ﻧﺎﻡ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺣﺮﻑ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ : ﺑﻨﮑﺪﺍﺭﻗﺎﺳﻤﯽ، ﻣﺠﯿﺪﯼ ﺳﻘﻄﭽﯽ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ
4- ﻫﺮﮔﺎﻩ ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﺴﻮﻧﺪ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ، ﺣﺮﻑ، ﻋﺪﺩ ﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﺯﺍﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻡ ﻗﺎﺳﻤﯽ، ﺷﮑﻮﻫﯽ ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺣﻮﻣﻪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

 

 

مقررات شناسنامه

چگونه نام کوچک خود را تغییر دهیم ؟!

تغییر سن در شناسنامه

حذف نام همسر از شناسنامه بعد از طلاق

امکان تغییر نام بدون نیاز به حکم دادگاه

قوانین تغییر نام خانوادگی در شناسنامه

به این مقاله امتیاز دهید