مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

شرایط حضانت فرزند بعد از طلاق – مشاوره حقوقی

شرایط دیگری که باعث می شود دادگاه در مورد حضانت تجدید نظر کند موضوع تغییر شرایط مادر است. اگر دادگاه در وهله اول حضانت فرزند را به مادر داده باشد اما مادر بعد از آن ازدواج کند پدر می تواند:

صدای وکیل مشاوره حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

شرایط حضانت فرزند بعد از طلاق

شرایط دیگری که باعث می شود دادگاه در مورد حضانت تجدید نظر کند موضوع تغییر شرایط مادر است. اگر دادگاه در وهله اول حضانت فرزند را به مادر داده باشد اما مادر بعد از آن ازدواج کند پدر می تواند: با مطرح کردن دادخواستی در دادگاه درخواست کند که حضانت فرزند را به او بسپارند. و اغلب نیز با ازدواج مادر، پدر می تواند حضانت فرزند را از مادر بگیرد. البته بعد از رسیدن به سن تصمیم گیری از نظر قانون فرزند می تواند دادخواست زندگی با مادر بدهد.

اشتباه رایجی که بعضی از مادران دارند این است که با دریافت حضانت گمان می کنند در مواردی مانند:
بازگشایی حساب بانکی، رضایت نامه برای اعمال جراحی، ثبت نام در مدرسه، خروج از کشور و .. می توانند اقدام کنند.
در صورتیکه این موارد تنها با اجازه پدر انجام می شود و جزو شرایط ولایت است.
و حضانت تنها به معنای نگهداری از کودک است.
و مادر برای انجام این امور نیاز به حضور پدر یا وکالتنامه رسمی از او دارد.

صدای وکیل مشاوره حقوقی – وکیل طلاق – طلاق توافقی 

به این مقاله امتیاز دهید