مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شرایط ضمانت|وکیل خوب|وکیل دادگستری

1-عقد ضمانت عقدی لازم است یعنے قابل فسخ نیست و  نیاز به ایجاب و قبول داردڪه بین ضامن و طلبڪار صورت مے گیرد که ایجاب آن عبارت است از:

  • ضمنت(ضامن شدم) یا  #تڪفلت (به عهده گرفتم )و #تقبلت(تقبل ڪردم)و مانند آن و اگر به جای این الفاظ بگویید مال تو نزد من است یا برمن است یا آنچه بر اوست بر من است صراحت در ضمانت نداردو لذا ایجاب با این الفاظ صحیح نیست. پس از ایجاب طلبڪار قبول مے ڪند و رضایت بدهڪار نیاز به تصریح نداردو فوریت شرط نیست. ………………………..

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

 

1-عقد ضمانت عقدی لازم است یعنے قابل فسخ نیست و  نیاز به ایجاب و قبول داردڪه بین ضامن و طلبڪار صورت مے گیرد که ایجاب آن عبارت است از:

  • ضمنت(ضامن شدم) یا  #تڪفلت (به عهده گرفتم )و #تقبلت(تقبل ڪردم)و مانند آن و اگر به جای این الفاظ بگویید مال تو نزد من است یا برمن است یا آنچه بر اوست بر من است صراحت در ضمانت نداردو لذا ایجاب با این الفاظ صحیح نیست. پس از ایجاب طلبڪار قبول مے ڪند و رضایت بدهڪار نیاز به تصریح نداردو فوریت شرط نیست.

2-رضایت مضمون عنه(مدیون اصلی):

رضایت بدهڪار نقشی در عقد ضمانت ندارد زیرا رضایت، تبرعے(داوطلبانه)صحیح است به اینصورت که اگرڪسی داوطلبانه و بدون اینکه بدهڪار از او بخواهد ضامن شود و عقد ضمانت را قبول ڪند صحیح می باشد و بدهڪار حق اعتراض ندارد فقط در نهایت ضامن حق رجو؏ به بدهڪار را نخواهد داشت.

3_بخشش طلب توسط طلبڪار:

 اگر طلبڪار طلب خود را به ضامن ببخشد ، ضامن نمے تواند از بدهڪار چیزى بگیرد ، و اگر مقدارى از آن را ببخشد نمى تواند آن مقدار را مطالبه نماید ، ولى اگر همه آن را یا بخشى از آن را هبه ڪند ، یا از باب خمس ، یا زڪات ، یا صدقات و امثال آن حساب کند ، ضامن مى تواند از بدهڪار مطالبه نماید.

4-ثروتمند بودن ضامن و یا علم به  #فقیر بودن توسط طلبڪار:

ضامن باید ثرومند باشد (به مقداری که بتواند طلب بدهڪار را بدهد)و یا اینڪه طلبڪار از نداری او آگاه باشد.

5- برداشت پول از حساب ضامن:

ضامن پس از قبول عقد ضمانت ، فرم قرارداد(وام)را امضا مے ڪند  و با امضای ضامن به طلبڪار این اختیار داده مے شود ڪه درصورت عدم پرداخت بدهے توسط بدهڪار،طلبڪار  بدهے خود را از فیش حقوقے و  موجودی حساب ها و سپرده های متعلق به ضامن برداشت نماید.

حالا باتوجه به این شرایط اگر ضامنے روزی برای برداشت پول از حساب بانڪے خود با حساب خالے مواجه شد نباید تعجب بڪند چرا ڪه از قبل

 اجازه ی هر گونه برداشت را از حساب خود به طلبڪار داده است.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید