مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شرایط عفو _ وکیل جنایی _ وکیل خوب

  • رعایت سیاستها و تدابیر مندرج در آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات
  • محکومان به اعدام که مجازات آنها با استفاده از عفو به حبس ابد تبدیل شده ، در صورت تحمل حداقل 10 سال حبس از تاریخ عفو قبلی
  • عفو محکومان به حبس ابد پس از تحمل 10 سال حبس ……………………..

 مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

  1. رعایت سیاستها و تدابیر مندرج در آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات
  2. محکومان به اعدام که مجازات آنها با استفاده از عفو به حبس ابد تبدیل شده ، در صورت تحمل حداقل 10 سال حبس از تاریخ عفو قبلی
  3. عفو محکومان به حبس ابد پس از تحمل 10 سال حبس
  4. محکومام به حبس ابد که حبس آنان به 15 سال تقلیل یافته ، پس از گذشت پنج سال از تاریخ عفو قبلی
  5. محکومان غیر از حبس ابد در صورت تحمل یک سوم باقیمانده حبس از تاریخ عفو قبلی
  6. چنانچه عفو محکومان فاقد شرایط فوق باشد در صورت ضرورت ، ریس قوه قضائیه می تواند عفو آنان را به طور جداگانه و با ذکر علل پیشنهاد کند.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

آیا میدانید چه مجازات‌هایی مشمول عفو یا تخفیف نمی شوند؟

متقاضیان عفو _ وکیل خوب _ وکیل جنائی

مدارک لازم برای تقاضای عفو _ وکیل جنائی _ وکیل خوب

به این مقاله امتیاز دهید