مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شرایط مهریه

1) مالیت داشتن: چیزی را که باید مهریه قرار داد که امکان خرید و فروش آن وجود داشته باشد به عنوان مثال هوا قابلیت خرید و فروش ندارد.

2) قابل تملک باشد: مهریه باید مالی باشد که قابلیت تملک شخصی داته باشد به عنوان مثال اماکن ملی ,عمومی ودولتی نمی تواند جزومهریه باشند همسرش قرار بدهد. ………………………………..

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

1) مالیت داشتن: چیزی را که باید مهریه قرار داد که امکان خرید و فروش آن وجود داشته باشد به عنوان مثال هوا قابلیت خرید و فروش ندارد.

2) قابل تملک باشد: مهریه باید مالی باشد که قابلیت تملک شخصی داته باشد به عنوان مثال اماکن ملی ,عمومی ودولتی نمی تواند جزومهریه باشند همسرش قرار بدهد.

3)معین باشد: یعنی مجهولیت نداشته باشد وقتی مالی را مهریه قرار می دهید باید آن مال موجود باشد و به راحتی بشود آن را خریداری کردمثلا نمی توان جواهر ته اقیانوس آرام را ، مهریه قرار داد.

چیزهایی که می توانند به عنوان مهریه قرار بگیرند عبارتند از :

1) عین باشد مانند ویلا

2) دین باشد مانند چک، سفته، برات

3) منفعتی داشته باشد همچون منفعت ویلا

4) انجام کار مثل ساختمان خانه

5) آموزش باشد مثل آموزش قرآن و نقاشی

6) حقوق مالی باشد مثل سر قفلی یا حق تألیف ترجمه ها

همچنین توجه به این مساله هم لازم است که فوت زوج در مهریه تأثیری نمیگذارد مهریه از ماترک شوهر ( آنچه به جا گذاشته) کسر می گردد.. چنانچه زوجه هم فوت نماید، مهریه ساقط نمی گردد بلکه ارثی است که به وارث میرسد.

هنگام فسخ نکاح ،در صورتی که دختر باکره نباشد ،مهریه به او تعلق خواهد گرفت ، در غیر اینصورت ,یعنی در صورت باکره بودن دختر تنها نصف مهریه را می تواند بگیرد.

*Hیا در صورتی که زن تقاضای طلاق نماید، این درخواست برای دریافت مهریه نیز کافی می باشد ؟

اگر مرد متقاضی طلاق باشد در رأی دادگاه، کلیه حقوق شرعی و قانونی و عرفی زن لحاظ می شود، مانند: مهریه، نفقه، نفقه ایام عده و حتی جهیزیه، حضانت فرزندان و اجرت المثل. اما اگر طلاق به خواسته مرد نباشد و زن به جز طلاق ، مهریه خود را نیز مطالبه کند، باید دادخواست جداگانه ای به دادگاه تقدیم کند که تحت عنوان دادخواست مطالبه مهریه از طرف زوجه می باشد.

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

میزان مهریه قابل وصول چقدر است؟

دادخواست اعسار و تقسیط چیست؟

ممنوع الخروجی مرد (زوج) بابت مهریه[/block]

3/5 - (1 امتیاز)