مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

شرایط و محدوده اعمال ماده 1130

1-سبب و دلیل عسر وحرج می بایست در زمان درخواست طلاق وجود داشته باشد .

2- ملاک تشخیص عسر و حرج زوجه معیار شخصی است و با توجه به وضعیت مادی ، روحی و روانی شخصیت زوجه احراز می گردد.البته این امر مانع از آن نیست که در تشخیص عسر وحرج به عرف مراجعه ننماییم. …………………….

 

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

1-سبب و دلیل عسر وحرج می بایست در زمان درخواست طلاق وجود داشته باشد .

2- ملاک تشخیص عسر و حرج زوجه معیار شخصی است و با توجه به وضعیت مادی ، روحی و روانی شخصیت زوجه احراز می گردد.البته این امر مانع از آن نیست که در تشخیص عسر وحرج به عرف مراجعه ننماییم.

3-دائم بودن رابطه زوجیت : شکی نیست که با توجه به اختصاص طلاق در نکاح دائم اعماده مذکور در نکاح منقطع امکان پذیر نمی باشد.

4-احراز عسر و حرج : این امر توسط دادگاه صورت می پذیرد و بنابر قاعده (البینه علی المدعی) زوجه می بایست در جهت وجود عسر وحرج دلیل بیاورد . نکته مهم اینکه آوردن دلیل عسر وحرج با زوجه است ولیکن احراز آن با دادگاه است .

ولیکن با این حال گاهی اوقات با آراء مختلف در این زمینه روبرو می شویم.   

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

نکاح و تعریف و انواع آن

ثبت ازدواج دائم

مواردی از ازدواج که موجب مجازات می شود

تخفیف مجازات عدم ثبت نکاح

الزام به ثبت ازدواج دائم

نفقه فرزند

نفقه زن پس از مرگ همسریا طلاق همسر

آیا زوجه در عقد منقطع می تواند ادعای عسر و حرج نماید؟

به این مقاله امتیاز دهید