مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شکایت سرقت اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

شکایت سرقت اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

  • مدت زمان اثبات جرم سرقت و محکومیت سارق کمتر میباشد.
  • نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.
  • در صورت شناسایی اموال وکیل میتواند سریعا آنها را توقیف کند.
  • وکیل میتواند بعد از محکوم شدن سارق به رد مال، برای استرداد مال اقدام کند.
  • وکیل میتواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام نماید و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود
به این مقاله امتیاز دهید