مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

تلفن ثابت

02166567311 (6 خط ویژه)

طلاق غیابی و شرایط آن

فرض کنید مردی همسر خودرا ترک کرده است، و مدتی از وی خبری نیست و زن با مشقت های فراوانی از قبیل عدم پرداخت نفقه

و بی سرپرستی رنج می برد بنابراین این زن با وضعیت موجود در صورتی که همسرش مدت بیش از شش ماه وی را ترک کرده باشدبرای مشاوره حتما با یک  وکیل طلاق مشورت کنید. 

و عذر موجهی نیز در این خصوص نداشته باشد، وکیل و وکیل در توکیل می باشد که خود را مطلقه نماید و با مراجعه به دفاتر خدمات قضائی و تقدیم دادخواست از همسرش طلاق بگیرد و خود را مطلقه سازد.

در ضمائم دادخواست /رونوشت عقدنامه ،رونوشت شناسنامه ،شهادتنامه مبنی بر ترک منزل توسط شوهرش را باید ضمیمه نماید و پس از اخذ گواهی عدم امکان سازش(طلاق) با مراجعه و قطعیت رای طلاق با مراجعه به دفاتر ثبت طلاق اقدام نماید.

مراحل طلاق غیابی


در هر مرحله از رسیدگی به دعوا در دادگاه، ابلاغیه ای برای حضور طرفین ارسال می گردد. ابلاغیه همان دعوتنامه است که در محاکم قضایی به این اسم شناخته می شود. هرگاه ابلاغیه‌ مذکور اصلا به خوانده‌ی دعوا (یعنی شخصی که دعوا علیه او طرح شده) ابلاغ نشده باشد یا در محل سکونت وی به یکی از بستگانش تحویل داده شود و خوانده در نتیجه‌ی این ابلاغ در جلسه‌‌ی دادگاه حاضر نشود یا لایحه نیز نفرستاده باشد،

چنانچه رأی به محکومیت وی صادر شود، رأیِ صادره غیابی محسوب می‌شود. راجع به موضوع خواسته‌ی طلاق هم این شرایط وجود دارد. چنانچه که خواهان طلاق، دادخواست طلاق بدهد و ابلاغیه‌ی زمان رسیدگی دادگاه، به دست خوانده نرسد یا به وی ابلاغ شده باشد و در دادگاه حاضر نشود و لایحه هم ندهد، چنانچه محکوم شود رأی صادره شده راجع به طلاق، غیابی محسوب می‌شود. در اینجا خواهان طلاق می‌تواند هر کدام از زوجین مرد یا زن باشد.

شرایط طلاق از طرف زن


اگر دادخواست طلاق از طرف زوجه (زن) صادر شده باشد و دلیل موجه طلاق را هم دارا باشد و زوج با وجود ابلاغ، در دادگاه حضور نیابد و لایحه نفرستد و برگه‌ ابلاغیه به خود شخص زوج داده نشده باشد، دادگاه رأی طلاق غیابی صادر می‌کند.

هرگاه زوج چهارسال تمام غایبِ مفقودالاثر باشد (یعنی غایب باشد و هیچ خبری از وی در دست نباشد) و زوجه دادخواست طلاق بدهد، محکمه به تعداد سه نوبت آگهی، هر آگهی به فاصله‌ یک ماه در جراید محل و یکی از جراید کثیرالانتشار با هزینه‌ خواهان منتشر می‌کند. پس از گذشتن یک سال از اولین آگهی چنانچه خبری از زنده بودن زوج نشود دادگاه به صورت فرضی حکم می کند که زوج فوت شده است.

یکی دیگر از شرایطی که زن می‌تواند به صورت غیابی طلاق بگیرد نپرداختن نفقه توسط زوج در زمان ۶ ماه است، حتی اگر خودداری مرد از دادن نفقه به دلیل تنگدستی و فقر وی باشد. ابتدا زن می‌تواند برای مطالبه‌‌ نفقه به دادگاه مراجعه نموده و در صورت عدم پرداخت نفقه از جانب مرد، می‌تواند دادخواست طلاق دهد. البته اگر زن در قبال شوهر تمکین نکند و از انجام تکالیف مقرره برایش بدون دلیل موجه امتناع ورزد ناشزه محسوب می‌شود و حق دریافت نفقه را نخواهد داشت.

شرایط طلاق از طرف مرد


طبق قانون جمهوری اسلامی ایران، حقِ طلاق به مرد داده شده است و چه زن در دادگاه حاضر شود چه نشود حکم راجع به طلاق صادر می‌شود. اما اگر زن در دادگاه حضور نیابد و لایحه هم ندهد رأی به طلاق غیابی صادره می‌شود و زن در مهلت ۲۰ روز حق واخواهی دارد. به درخواست مرد امکان صدور رأی طلاق وجود دارد.

اما برای ثبت طلاق مرد باید حق و حقوق مالی زن که عبارت است از مهریه، اجرت المثل ایام زوجیت، نفقه‌ی ایام عده، نفقه‌ی معوقه (چنانچه که زوجه شرایط مطالبه داشته باشد و مطالبه نماید) و شرط تنصیف (نصف شدن) اموال درج شده در عقدنامه (به شرایط امضا و وجود شرایطش) را بپردازد که این موضوع در رأی دادگاه درج می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد طلاق غیابی با موسسه حقوقی عادل یار تماس بگیرید مشاوره با وکیل پایه یک دادکستری وکیل طلاق توافقی

به این مقاله امتیاز دهید