مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

عبور غیر مجاز از مرزها|وکیل حقوقی|وکیل پایه یک دادگستری

هیچ کس حق ندارد که به صورت غیر مجاز از مرزهای کشور خارج شود و هر کس دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید ،طبق ماده 1قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور مجرم و به یکی از کیفرهای ذیل محکوم خواهد شد ……………………….

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

هیچ کس حق ندارد که به صورت غیر مجاز از مرزهای کشور خارج شود و هر کس دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید ،طبق ماده 1قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور مجرم و به یکی از کیفرهای ذیل محکوم خواهد شد

  • در صورتی که عمل عبور دهنده مخل امنیت باشد چنانچه در حد محاربه و افساد فی الارض نباشد به حبس از2تا 10سال محکوم خواهد شد
  • چنانچه شخص عبور داده شده از افراد ممنوع الخروج یا ممنوع الورد یا قاچاقچی باشد مرتکب به 2تا8سال حبس و جریمه نقدی از 250000تا10000000ریال محکوم خواهد شد
  • چنانچه فرد عبور داده شده محکوم به کیفر یا متهم به جرمی باشد که رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری 1باشد مرتکب به مجازات 2تا4سال حبس محکوم خواهد شد
  • در صورتی که فرد عبور داده شده غیر بالغ باشد ،مرتکب به حبس از 3تا5سال محکوم خواهد شد
  • در صورتی که عمل مرتکب غیر از موارد فوق باشد مرتکب به حبس از 1تا 3سال محکوم خواهد شد

تبصره 1:در صورتی که عبور دهنده از کارکنان دولت و موسسات وابسته به دولت باشد با سوءاستفاده از سمت خود مرتکب این عمل شده باشد علاوه بر مجازات فوق به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می گردد

تبصره2:علاوه بر مجازات های مقرر کلیه اموالی که از این طریق به دست آمده است طبق بند3ماده 5ق.م.ا و قانون نحوه اجرای اصل 49ق.ا عمل خواهد شد

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید