مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

عقد هبه چیست؟

شاید تاکنون خواسته باشید اموالی از خود را به دیگری هدیه دهید که به اصطلاح قانونی آنرا هبه نیز می نامند ما دراین مختصر به

 

صدای وکیل مشاوره حقوقی + تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

  

 شرایط این نوع عقد را توضیح خواهیم داد:

عقد هبه 

براساس ماده ای از قانون مدنی هبه نوعی عقد است که در قانون مدنی شرایط آنرا توضیح داده است که به موجب آن یک نفر مالی از خود را به دیگری به صورت رایگان می بخشد که با این تعریف مشخص میشود تملیک مال به دیگری به صورت رایگان است و نمیتوان در مقابل آن مالی دریافت کرد ولی این موضوع غیر ممکن نخواهد بود بهتر است دراین راستا با وکیل متخصص گروه وکلای حکمت مشاوره کامل دریافت کنید.

طرفین عقد هبه چه کسانی هستند؟

  • کسی که مال خود را میبخشد
  • کسی که مال را دریافت میکند
  • مالی که مورد هبه قرار میگیرد

لازمه عقد هبه چیست ؟

مطابق قانون ، قانونگذار عقودی را بیان نموده که باید به قبول و قبض باشد درغیر اینصورت ماهیت حقوقی نخواهد داشت عقد هبه نیز از ان جمله از عقود است که باید به قبول و قبض متهب یا گیرنده مال درآید وگرن هبه ای واقع نشده است

 

صدای وکیل مشاوره حقوقی – تلفن : (6 خط ویژه) 02166567311 

 

به این مقاله امتیاز دهید