مرکز پاسخگویی به سوالات حقوقی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

غیبت مشمولان وظیفه عمومی و جرائم و مجازاتها|وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خوب دادگستری

غیبت مشمولان خدمت وظیفه عمومی

ماده 58-مشمولان خدمت وظیفه (ضرورت ،احتیاط،ذخیره )که برای رسیدگی یا اعزام احضار شوند ودر مهلت یا موعد مقرر که از طرف اداره وظیفه عمومی اعلام خودرا معرفی نکنندهمچنین مشمولانی که معافیتهای موقت دریافت داشته اند و پس از انقضاء مدت اعتبار ظرف یکماه برای تجدید رسیدگی خود را معرفی نکنند،غایب شناخته شده و پس از معرفی یا دستگیری در صورتیکه طبق مقررات این قانون قادر به خدمت و بلامانع تشخیص داده شوند به خدمت اعزام میشوند و پس از انجام خدمت مقرر در صورت اعلام اداره وظیفه عمومی موضوع غیبت در محاکم صالحه قضائی مورد رسیدگی قرار میگیرد.و چنانچه دارای عذر موجه نباشند،بشرح زیر اتخاذ تصمیم خواهد شد: ……………………..

 الف -مشمولان غایب زمان صلح که در زمان صلح خود را معرفی کنند پس از تعیین تکلیف مشمولیت یا انجام خدمت دوره ضرورت به مدت 6 ماه تا یکسال و مشمولانی که دستگیر شده باشند به مدت یکسال تادو سال از دریافت کارت پایان خدمت یا معافیت محروم خواهند شد. 

ب -مشمولان غایب زمان صلح که خود را در زمان جنگ معرفی نمایند پس از پایان خدمت یا معافیت بلافاصله کارت مربوطه را دریافت خواهند داشت و کسانی که دستگیر شوند به مدت 2تا 4سال ازدریافت کارت پایان خدمت محروم خواهند شد.
ج -مشمولان غایب زمان جنگ که خود را در زمان جنگ معرفی کنند،پس از پایان خدمت یا تکلیف از نظر مشمولیت به مدت یک تا دوسال و کسانی که دستگیر شوند به مدت 3تا 5سال از دریافت کارت پایان خدمت یا معافیت محروم خواهند شد.
د-مشمولان غایب زمان جنگ که خود را درزمان صلح معرفی کنندپس از پایان خدمت تاتعیین تکلیف از نظر مشمولیت به مدت 5تا 7سال و کسانی که دستگیر شوند به مدت 7تا10سال از دریافت کارت پایان خدمت یا معفیت محروم خواهند شد.
تبصره 1-قاضی میتواند غایب را به مجازات (تعزیر)دیگری که خود صلاح بداند بجای مجازاتهای فوق محکوم نماید.
تبصره 2-مشمولانی که تا تاریخ تصویب این قانون غایب شناخته شده اند چنانچه داخل کشور باشدظرف 6ماه وآنهائیکه در خارج باشندظرف یکسال برای رسیدگی به وضع مشمولیتشان خود رابه سازمانهای وظیفه عمومی معرفی نمایند بجزمشمولان بند محرومیتهای مندرج در ماده در مورد آنان اجراءنخواهد شد.

 

صدای وکیل پاسخ دهنده به سوالات حقوقی شما و ارائه دهنده مشاوره رایگان توسط وکیل دادگستری

مطالب مرتبط

از ارکان و عناصر عمومی جرم بیشتر بدانید|وکیل خوب|وکیل دادگستری|وکیل پایه یک دادگستری

جرم چیست و مجرم کیست ؟|وکیل جرم|وکیل خوب|وکیل پایه یک دادگستری

به این مقاله امتیاز دهید